मादल बजाउँदै गाइरहेको कलाकार

 तुंग हान वंशको पूरातात्विक वस्तु। चीनको स छुआन प्रान्तको छंग तु शहरबाट उत्खनन गरिएको छ।