परम्परागत चिकित्सा-शास्त्र बारे संक्षिप्त जानकारी

         चीनको परम्परागत चिकित्सा-शास्त्र भनेको चीन राष्ट्रले दीर्घकालीन चिकित्सा तथा जीवन सम्बन्धी अनुभवको निरन्तर संग्रह, संकलन र बारम्बारको निष्कर्षबाट क्रमशः स्थापित हुनपुगेको विशिष्ट शैलीयुक्त सैद्धान्तिक चिकित्सा प्रणाली हो।

         चीनको परम्परागत चिकित्सा-शास्त्र चीनका विभिन्न जातीय चिकित्सा-शास्त्रको समष्टिगत रुप पनि हो। त्यसमा खास गरी हान, तिब्बत, मंगोलिया तथा युगुर आदि जातिहरुको चिकित्सा-शास्त्र समावेश छन्। चीनको परम्परागत चिकित्सा-शास्त्रमध्ये हान जातिको जनसंख्या सबैभन्दा बढी, लिपि-अक्षरको उत्पत्ति सबैभन्दा अगाडि र त्यसको इतिहास एवम् सँस्कृति पनि अलि पूरानो भएकाले चीनमा र अझ कहाँसम्म भने संसारमै पनि हान जातिको चिकित्सा-शास्त्रको प्रभाव सबैभन्दा बढी भएको मानिएको छ। 19 सौं शताब्दीमा पश्चिमी जगतको चिकित्सा-शास्त्रको प्रसार चीनमा भई त्यसको व्यापक विस्तार भएपश्चात् त्यस्तो "पश्चिमी चिकित्सा-शास्त्र"बाट अलग्याउनका लागि हान जातिको चिकित्सा-शास्त्रलाई "चिनियाँ चिकित्सा-शास्त्र" भन्ने संज्ञा दिइएको छ।