रूसी सौर्य-विमानको पहिलो उडान सफल
2019-07-08 14:54:43CRI
Share with:

रूसी सौर्य-विमानको पहिलो उडान सफल

जुलाई ६ तारिख रूसको क्रिमिया येभपतोरिया क्षेत्रीय विमानस्थलमा एउटा लेतायुशछय नामक सौर्य-विमान अवतरण गरेको छ । मस्कोबाट क्रिमियासम्मको १७०० किलोमिटरको उडान सफलताका साथ सम्पन्न भएको जनाइएको छ।

रूसी सौर्य-विमानको पहिलो उडान सफल

जुलाई ६ तारिख रूसको क्रिमिया येभपतोरिया क्षेत्रीय विमानस्थलमा एउटा लेतायुशछय नामक सौर्य-विमान अवतरण गरेको छ । मस्कोबाट क्रिमियासम्मको १७०० किलोमिटरको उडान सफलताका साथ सम्पन्न भएको जनाइएको छ।

रूसी सौर्य-विमानको पहिलो उडान सफल

जुलाई ६ तारिख रूसको क्रिमिया येभपतोरिया क्षेत्रीय विमानस्थलमा एउटा लेतायुशछय नामक सौर्य-विमान अवतरण गरेको छ । मस्कोबाट क्रिमियासम्मको १७०० किलोमिटरको उडान सफलताका साथ सम्पन्न भएको जनाइएको छ।