शान तुङ प्रान्तमा किसानहरु लेपितबेरि टिप्दै
2019-12-20 15:18:49CRI
Share with:

शान तुङ प्रान्तमा किसानहरु लेपितबेरि टिप्दै

च्याङ सु प्रान्तको छीङ चौ शहरको लेपितबेरिज्यादै मिटो र प्रसिद्ब हो । हालै छीङ चौ शहरको किसानहरु राम्रो गुणस्तरीय लेपितबेरि टिप्दै छन्। किसानहरु हाल व्यस्त छन् र साथै खुसी पनि छन्।