छि फाउ
2019-12-23 15:50:08CRI
Share with:

छि फाउ

पारम्भमा छि फाउ चीनको अल्पसँख्यक जाति मान जातिको महिलाको पोशाक भएको थियो। बीसौँ शताब्दिको तीसको दशकमा छि फाउमा ठूलो सुधार गरेको छ। सुधार गरेपछि हाल छि फाउद्बारा महिलाको आंकडा सकारात्मक रुपमा देखाउन सकिन्छ।