"सबवेमा नो प्यान्ट्स दिवस" विभिन्न मुलुकमा मनाइयो
2020-01-13 13:57:46CRI
Share with:

"सबवेमा नो प्यान्ट्स दिवस" विभिन्न मुलुकमा मनाइयो

"सबवेमा प्यान्ट नलगाउने दिवस" सन् २००२ देखि शुरू भएको थियो। हाल विश्वव्यापी रूपमा ६० वटा शहरहरूका हजारौं भन्दा बढी नागरिकहरूले यस दिवस मनाउँदैआएका छन्। यहाँ अमेरिकाको न्यूयोर्क, बेलायतको लन्डन र गणतन्त्र चेकको प्राग शहरका सहभागीहरूका फोटोहरू हेर्नसकिन्छ।

"सबवेमा नो प्यान्ट्स दिवस" विभिन्न मुलुकमा मनाइयो

"सबवेमा प्यान्ट नलगाउने दिवस" सन् २००२ देखि शुरू भएको थियो। हाल विश्वव्यापी रूपमा ६० वटा शहरहरूका हजारौं भन्दा बढी नागरिकहरूले यस दिवस मनाउँदैआएका छन्। यहाँ अमेरिकाको न्यूयोर्क, बेलायतको लन्डन र गणतन्त्र चेकको प्राग शहरका सहभागीहरूका फोटोहरू हेर्नसकिन्छ।

"सबवेमा नो प्यान्ट्स दिवस" विभिन्न मुलुकमा मनाइयो

"सबवेमा प्यान्ट नलगाउने दिवस" सन् २००२ देखि शुरू भएको थियो। हाल विश्वव्यापी रूपमा ६० वटा शहरहरूका हजारौं भन्दा बढी नागरिकहरूले यस दिवस मनाउँदैआएका छन्। यहाँ अमेरिकाको न्यूयोर्क, बेलायतको लन्डन र गणतन्त्र चेकको प्राग शहरका सहभागीहरूका फोटोहरू हेर्नसकिन्छ।

"सबवेमा नो प्यान्ट्स दिवस" विभिन्न मुलुकमा मनाइयो

"सबवेमा प्यान्ट नलगाउने दिवस" सन् २००२ देखि शुरू भएको थियो। हाल विश्वव्यापी रूपमा ६० वटा शहरहरूका हजारौं भन्दा बढी नागरिकहरूले यस दिवस मनाउँदैआएका छन्। यहाँ अमेरिकाको न्यूयोर्क, बेलायतको लन्डन र गणतन्त्र चेकको प्राग शहरका सहभागीहरूका फोटोहरू हेर्नसकिन्छ।