पुराना फोटोहरू
2020-02-05 15:27:48CRI
Share with:

पुराना फोटोहरू

यी फोटोहरू सन् २००३ मा सार्स फैलिएको बेलाको हो। चिनियाँ युवतीहरू मास्क लगाइ नाचिरहेका छन् भने थ्येन आन मन चोकमा थोरै मानिसहरू मात्र देखिन्छ।

पुराना फोटोहरू

यी फोटोहरू सन् २००३ मा सार्स फैलिएको बेलाको हो। चिनियाँ युवतीहरू मास्क लगाइ नाचिरहेका छन् भने थ्येन आन मन चोकमा थोरै मानिसहरू मात्र देखिन्छ।