चिनी खाजा
2020-02-05 15:29:31CRI
Share with:

चिनी खाजा

शु फु लै नामक चिनी खाजा बनाउन गाह्रो मानिन्छ। उक्त खाजा नरम खालको छ र धेरै मीठो पनि छ। बालबालिका र किशोरीहरूले उक्त खाजा ज्यादै मन पराउँद छन्।

चिनी खाजा

शु फु लै नामक चिनी खाजा बनाउन गाह्रो मानिन्छ। उक्त खाजा नरम खालको छ र धेरै मीठो पनि छ। बालबालिका र किशोरीहरूले उक्त खाजा ज्यादै मन पराउँद छन्।

चिनी खाजा

शु फु लै नामक चिनी खाजा बनाउन गाह्रो मानिन्छ। उक्त खाजा नरम खालको छ र धेरै मीठो पनि छ। बालबालिका र किशोरीहरूले उक्त खाजा ज्यादै मन पराउँद छन्।