कागज कटाइ
2020-02-07 11:17:00CRI
Share with:

कागज कटाइ

कागज कटाइ चीनको सबैभन्दा लोकप्रिय लोक लामध्येको एक हो। परम्परागत कागज कटाइ प्रायजसो अवस्थामा चीनको रातो कागज प्रयोग गरिन्छ।