खाना सुरक्षाका कदमहरू
2020-02-20 16:41:18CRI
Share with:

वर्तमान चीनका धेरै कम्पनीहरूले काम पुनः सुरु गरेका छन्। संक्रमणबाट बच्नका लागि धेरै कम्पनीहरु खानाको समयमा कर्मचारीहरुको सुरक्षामा ध्यान दिन्छन्। हाम्रो सिएमजीको भोजनालयले कसरी गर्छ?कर्मचारीहरुको खाना सुरक्षा समस्यामा चीनका धेरै कम्पनिहरू आफ्नो धेरै शक्तिशाली र सिर्जना उपायहरु छन्। अब हेरौं।