साङहाईका लगभग ४० प्रतिशत पसलहरू खोलिए
2020-02-20 11:54:16CRI
Share with:

साङहाईका लगभग ४० प्रतिशत पसलहरू खोलिए

फेब्रुअरी १८ तारिखसम्म साङहाई नगरपालिकामा रहेका २ लाख ४५ हजार वटा पसलहरूमध्येका ९१ हजार पुन: संचालनमा आइसकेका छन् जुन दर्ता गरिएका सम्पूर्ण पसलहरूको ३७.२ प्रतिशत पुगेको छ। उक्त जानकारी साङहाई नगरपालिका व्यवस्थापन तथा कानून कार्यन्वयन व्यूरोले १९ तारिख जनाएको हो। १८ तारिख साङहाईमा कोरोना भाइरस संक्रमित नयाँ बिरामी नभएको जनाएको छ। केही मानिसहरू रेस्टुराँमा कफी पिउँदै घामको आनन्द लिइरहेका छन् भने कोही प्रसिद्ध दूध चिया पसल अगाडि अर्डर कुरिरहेका छन् र कोही फलफुल किन्दै छन्।

साङहाईका लगभग ४० प्रतिशत पसलहरू खोलिए

फेब्रुअरी १८ तारिखसम्म साङहाई नगरपालिकामा रहेका २ लाख ४५ हजार वटा पसलहरूमध्येका ९१ हजार पुन: संचालनमा आइसकेका छन् जुन दर्ता गरिएका सम्पूर्ण पसलहरूको ३७.२ प्रतिशत पुगेको छ। उक्त जानकारी साङहाई नगरपालिका व्यवस्थापन तथा कानून कार्यन्वयन व्यूरोले १९ तारिख जनाएको हो। १८ तारिख साङहाईमा कोरोना भाइरस संक्रमित नयाँ बिरामी नभएको जनाएको छ। केही मानिसहरू रेस्टुराँमा कफी पिउँदै घामको आनन्द लिइरहेका छन् भने कोही प्रसिद्ध दूध चिया पसल अगाडि अर्डर कुरिरहेका छन् र कोही फलफुल किन्दै छन्।

साङहाईका लगभग ४० प्रतिशत पसलहरू खोलिए

फेब्रुअरी १८ तारिखसम्म साङहाई नगरपालिकामा रहेका २ लाख ४५ हजार वटा पसलहरूमध्येका ९१ हजार पुन: संचालनमा आइसकेका छन् जुन दर्ता गरिएका सम्पूर्ण पसलहरूको ३७.२ प्रतिशत पुगेको छ। उक्त जानकारी साङहाई नगरपालिका व्यवस्थापन तथा कानून कार्यन्वयन व्यूरोले १९ तारिख जनाएको हो। १८ तारिख साङहाईमा कोरोना भाइरस संक्रमित नयाँ बिरामी नभएको जनाएको छ। केही मानिसहरू रेस्टुराँमा कफी पिउँदै घामको आनन्द लिइरहेका छन् भने कोही प्रसिद्ध दूध चिया पसल अगाडि अर्डर कुरिरहेका छन् र कोही फलफुल किन्दै छन्।

साङहाईका लगभग ४० प्रतिशत पसलहरू खोलिए

फेब्रुअरी १८ तारिखसम्म साङहाई नगरपालिकामा रहेका २ लाख ४५ हजार वटा पसलहरूमध्येका ९१ हजार पुन: संचालनमा आइसकेका छन् जुन दर्ता गरिएका सम्पूर्ण पसलहरूको ३७.२ प्रतिशत पुगेको छ। उक्त जानकारी साङहाई नगरपालिका व्यवस्थापन तथा कानून कार्यन्वयन व्यूरोले १९ तारिख जनाएको हो। १८ तारिख साङहाईमा कोरोना भाइरस संक्रमित नयाँ बिरामी नभएको जनाएको छ। केही मानिसहरू रेस्टुराँमा कफी पिउँदै घामको आनन्द लिइरहेका छन् भने कोही प्रसिद्ध दूध चिया पसल अगाडि अर्डर कुरिरहेका छन् र कोही फलफुल किन्दै छन्।