बालकका सुन्दर कोठाहरू
2020-02-20 13:12:15CRI
Share with:

बालकका सुन्दर कोठाहरू

हाल धेरै चिनियाँ बुवाआमाहरुले आफना बालबालिकाका लागि सुन्दर कोठा बनाइदिने गरेका छन्। सु्न्दर कोठामा बस्नपाउँदा बालबच्चालाई मात्रै होइन सबैलाई खुसी लाग्छ। यी केही केटीहरुका लागि सजाइएका कोठाहरूका तस्वीरहरू हुन्।

बालकका सुन्दर कोठाहरू

हाल धेरै चिनियाँ बुवाआमाहरुले आफना बालबालिकाका लागि सुन्दर कोठा बनाइदिने गरेका छन्। सु्न्दर कोठामा बस्नपाउँदा बालबच्चालाई मात्रै होइन सबैलाई खुसी लाग्छ। यी केही केटीहरुका लागि सजाइएका कोठाहरूका तस्वीरहरू हुन्।

बालकका सुन्दर कोठाहरू

हाल धेरै चिनियाँ बुवाआमाहरुले आफना बालबालिकाका लागि सुन्दर कोठा बनाइदिने गरेका छन्। सु्न्दर कोठामा बस्नपाउँदा बालबच्चालाई मात्रै होइन सबैलाई खुसी लाग्छ। यी केही केटीहरुका लागि सजाइएका कोठाहरूका तस्वीरहरू हुन्।

बालकका सुन्दर कोठाहरू

हाल धेरै चिनियाँ बुवाआमाहरुले आफना बालबालिकाका लागि सुन्दर कोठा बनाइदिने गरेका छन्। सु्न्दर कोठामा बस्नपाउँदा बालबच्चालाई मात्रै होइन सबैलाई खुसी लाग्छ। यी केही केटीहरुका लागि सजाइएका कोठाहरूका तस्वीरहरू हुन्।