पैचिङमा विदेशी स्वयमसेवक
2020-03-13 09:58:55CRI
Share with:

पैचिङमा विदेशी स्वयमसेवक

चीनको राजधानी शहर पैचिङको हाइत्यान क्षेत्रस्थित एउटा बसोबास क्षेत्रमा एकजना विदेशीले पनि सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। उनको नाम आलि हो। उनी नाइजेरियाका नागरिक हुन् र सात वर्षअघिदेखि चीनमा बस्दै आएका छन्।

कोभिड-१९ महामारीपछि आलिले सक्रिय रुपमा बसोबास क्षेत्रको स्वयमसेवक टोलीमा सहभागी भइ सेवा प्रदान गर्दैआएका छन्। उनले उक्त बसोबास क्षेत्रमा बस्ने अरु विदेशीसँग पनि वैचारिक आदान-प्रदान गरी महामारीको रोकथामबारे जानकारी दिँदै आएका छन्।

पैचिङमा विदेशी स्वयमसेवक

चीनको राजधानी शहर पैचिङको हाइत्यान क्षेत्रस्थित एउटा बसोबास क्षेत्रमा एकजना विदेशीले पनि सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। उनको नाम आलि हो। उनी नाइजेरियाका नागरिक हुन् र सात वर्षअघिदेखि चीनमा बस्दै आएका छन्।

कोभिड-१९ महामारीपछि आलिले सक्रिय रुपमा बसोबास क्षेत्रको स्वयमसेवक टोलीमा सहभागी भइ सेवा प्रदान गर्दैआएका छन्। उनले उक्त बसोबास क्षेत्रमा बस्ने अरु विदेशीसँग पनि वैचारिक आदान-प्रदान गरी महामारीको रोकथामबारे जानकारी दिँदै आएका छन्।

पैचिङमा विदेशी स्वयमसेवक

चीनको राजधानी शहर पैचिङको हाइत्यान क्षेत्रस्थित एउटा बसोबास क्षेत्रमा एकजना विदेशीले पनि सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। उनको नाम आलि हो। उनी नाइजेरियाका नागरिक हुन् र सात वर्षअघिदेखि चीनमा बस्दै आएका छन्।

कोभिड-१९ महामारीपछि आलिले सक्रिय रुपमा बसोबास क्षेत्रको स्वयमसेवक टोलीमा सहभागी भइ सेवा प्रदान गर्दैआएका छन्। उनले उक्त बसोबास क्षेत्रमा बस्ने अरु विदेशीसँग पनि वैचारिक आदान-प्रदान गरी महामारीको रोकथामबारे जानकारी दिँदै आएका छन्।

पैचिङमा विदेशी स्वयमसेवक

चीनको राजधानी शहर पैचिङको हाइत्यान क्षेत्रस्थित एउटा बसोबास क्षेत्रमा एकजना विदेशीले पनि सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। उनको नाम आलि हो। उनी नाइजेरियाका नागरिक हुन् र सात वर्षअघिदेखि चीनमा बस्दै आएका छन्।

कोभिड-१९ महामारीपछि आलिले सक्रिय रुपमा बसोबास क्षेत्रको स्वयमसेवक टोलीमा सहभागी भइ सेवा प्रदान गर्दैआएका छन्। उनले उक्त बसोबास क्षेत्रमा बस्ने अरु विदेशीसँग पनि वैचारिक आदान-प्रदान गरी महामारीको रोकथामबारे जानकारी दिँदै आएका छन्।