विश्व पुस्तक दिवस
2020-04-23 14:55:36CRI
Share with:

विश्व पुस्तक दिवस

अप्रिल २३ तारिख विश्व पुस्तक दिवस हो। चीनको क्वी चौ प्रान्तको क्वी याङ शहरको एक पुस्तक पसलमा युवाहरू किताब पढ्दै छन्।

विश्व पुस्तक दिवस

अप्रिल २३ तारिख विश्व पुस्तक दिवस हो। चीनको क्वी चौ प्रान्तको क्वी याङ शहरको एक पुस्तक पसलमा युवाहरू किताब पढ्दै छन्।

विश्व पुस्तक दिवस

अप्रिल २३ तारिख विश्व पुस्तक दिवस हो। चीनको क्वी चौ प्रान्तको क्वी याङ शहरको एक पुस्तक पसलमा युवाहरू किताब पढ्दै छन्।