हाइ खौ अन्तरराष्ट्रिय कर निशुल्क शहर
2020-05-13 11:19:53CRI
Share with:

हाइ खौ अन्तरराष्ट्रिय कर निशुल्क शहर

चीनको हाइ नान प्रान्तको हाइ खौ शहरलाई हाइ खौ अन्तरराष्ट्रिय कर निशुल्क शहरको परियाजनाको रूपमा निर्माण गर्ने काम जारी छ। छिटो काम सम्पन्न गर्नका लागि कर्मचारीहरू हरेक दिन लामो समयसम्म काम गर्दै आएका छन्।