सन् २०२० सगरमाथा उचाइ मापन टोलीको नाम सार्वजनिक
2020-05-19 14:13:44CRI
Share with:

सन् २०२० सगरमाथा उचाइ मापन टोलीको नाम सार्वजनिक

मै १८ तारिख, सन् २०२० सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने पर्वतारोहण टोलीका प्रमुख छ रोले ६५०० मिटरको उचाइमा रहेको बेसक्याम्पबाट शिखर चढ्ने सदस्यहरूको नाम सूची सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँसमेतका जम्मा १२ जना पर्वतारोहीहरूले मै २२ तारिख सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने योजना बनाएको छ।

सन् २०२० सगरमाथा उचाइ मापन टोलीको नाम सार्वजनिक

मै १८ तारिख, सन् २०२० सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने पर्वतारोहण टोलीका प्रमुख छ रोले ६५०० मिटरको उचाइमा रहेको बेसक्याम्पबाट शिखर चढ्ने सदस्यहरूको नाम सूची सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँसमेतका जम्मा १२ जना पर्वतारोहीहरूले मै २२ तारिख सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने योजना बनाएको छ।

सन् २०२० सगरमाथा उचाइ मापन टोलीको नाम सार्वजनिक

मै १८ तारिख, सन् २०२० सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने पर्वतारोहण टोलीका प्रमुख छ रोले ६५०० मिटरको उचाइमा रहेको बेसक्याम्पबाट शिखर चढ्ने सदस्यहरूको नाम सूची सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँसमेतका जम्मा १२ जना पर्वतारोहीहरूले मै २२ तारिख सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने योजना बनाएको छ।