पाण्डा अध्ययन केन्द्र
2020-05-19 14:19:28CRI
Share with:

पाण्डा अध्ययन केन्द्र

छीङ लिङ पाण्डा अध्ययन केन्द्र चीनको सि आन शहरको चौ चि जिल्लामा पर्दछ। यहाँको प्राकृतिक दृष्य ज्यादै राम्रो छ। पाण्डा अध्ययन केन्द्रका कर्मचारीहरुले पाण्डाहरुको स्याहार सुसार तथा खाना दिने काम गर्छन्।

पाण्डा अध्ययन केन्द्र

छीङ लिङ पाण्डा अध्ययन केन्द्र चीनको सि आन शहरको चौ चि जिल्लामा पर्दछ। यहाँको प्राकृतिक दृष्य ज्यादै राम्रो छ। पाण्डा अध्ययन केन्द्रका कर्मचारीहरुले पाण्डाहरुको स्याहार सुसार तथा खाना दिने काम गर्छन्।

पाण्डा अध्ययन केन्द्र

छीङ लिङ पाण्डा अध्ययन केन्द्र चीनको सि आन शहरको चौ चि जिल्लामा पर्दछ। यहाँको प्राकृतिक दृष्य ज्यादै राम्रो छ। पाण्डा अध्ययन केन्द्रका कर्मचारीहरुले पाण्डाहरुको स्याहार सुसार तथा खाना दिने काम गर्छन्।