फ्रान्सका डिजाईनरद्वारा रेस्टुराङमा आत्मरक्षा उपकरण सिर्जना
2020-05-22 14:19:20CRI
Share with:

फ्रान्सका डिजाईनरद्वारा रेस्टुराङमा आत्मरक्षा उपकरण सिर्जना

फ्रान्सका एक जना डिजाईनरले रेस्टुराङमा खाना खाने क्रममा कोभिड १९ भाइरस विरूद्ध गर्ने आत्मरक्षा उपकरणको सिर्जना गर्नुभएको छ। मेइ २० तारिख फ्रान्सको राजधानी शहर प्यारिसको एउटा रेस्टुराङमा एक महिलाले सो उपकरण प्रयोग गरी खाना खानिरहेकी फोटो देखिन्छ।

फ्रान्सका डिजाईनरद्वारा रेस्टुराङमा आत्मरक्षा उपकरण सिर्जना

फ्रान्सका एक जना डिजाईनरले रेस्टुराङमा खाना खाने क्रममा कोभिड १९ भाइरस विरूद्ध गर्ने आत्मरक्षा उपकरणको सिर्जना गर्नुभएको छ। मेइ २० तारिख फ्रान्सको राजधानी शहर प्यारिसको एउटा रेस्टुराङमा एक महिलाले सो उपकरण प्रयोग गरी खाना खानिरहेकी फोटो देखिन्छ।

फ्रान्सका डिजाईनरद्वारा रेस्टुराङमा आत्मरक्षा उपकरण सिर्जना

फ्रान्सका एक जना डिजाईनरले रेस्टुराङमा खाना खाने क्रममा कोभिड १९ भाइरस विरूद्ध गर्ने आत्मरक्षा उपकरणको सिर्जना गर्नुभएको छ। मेइ २० तारिख फ्रान्सको राजधानी शहर प्यारिसको एउटा रेस्टुराङमा एक महिलाले सो उपकरण प्रयोग गरी खाना खानिरहेकी फोटो देखिन्छ।