ह पै प्रान्तीय ल्वान चौः फलफुल तथा सागसब्जीको रोपनबाट किसानको आम्दानीमा वृद्धि
2020-06-22 14:47:19CRI
Share with:

ह पै प्रान्तीय ल्वान चौः फलफुल तथा सागसब्जीको रोपनबाट किसानको आम्दानीमा वृद्धि

हालका वर्षहरूमा ह पै प्रान्तीय ल्वान चौ शहरले कृषि व्यवसायको बनौटलाई सक्रियताका साथ सामन्जस्यता गरेको छ साथै स्थानीय सहकारी र किसानलाई फलफुल र सागसब्जी रोप्न प्रोत्साहन गरेको छ। फलफुल र सागसब्जीको रोपनबाट स्थानीय किसानहरूको आम्दानीमा वृद्धि भएको छ।