भारतीय स्वास्थ्यर्मी प्राविधिक हेलमेटबाट शरीरको तापमान जाँच गर्दै
2020-07-22 10:46:28CRI
Share with:

भारतीय स्वास्थ्यर्मी प्राविधिक हेलमेटबाट शरीरको तापमान जाँच गर्दै

भारतको मुम्बईको एक एनजीओका एक स्वास्थ्यर्मीले प्रविधिको पछिल्लो सिर्जना प्राविधिक हेलमेट लगाई मानिसहरूको शरीरको तापक्रम मापन गर्दैआएको फोटोमा देखिन्छ। भारतका अनुसार, २१ तारिखसम्म भारतमा जम्मा १,१५५,१९१ जना कोभिड-१९ बाट संक्रमित भएका छन् साथै २८,०८४ जनाको मृत्यु भएको छ।

भारतीय स्वास्थ्यर्मी प्राविधिक हेलमेटबाट शरीरको तापमान जाँच गर्दै

भारतको मुम्बईको एक एनजीओका एक स्वास्थ्यर्मीले प्रविधिको पछिल्लो सिर्जना प्राविधिक हेलमेट लगाई मानिसहरूको शरीरको तापक्रम मापन गर्दैआएको फोटोमा देखिन्छ। भारतका अनुसार, २१ तारिखसम्म भारतमा जम्मा १,१५५,१९१ जना कोभिड-१९ बाट संक्रमित भएका छन् साथै २८,०८४ जनाको मृत्यु भएको छ।

भारतीय स्वास्थ्यर्मी प्राविधिक हेलमेटबाट शरीरको तापमान जाँच गर्दै

भारतको मुम्बईको एक एनजीओका एक स्वास्थ्यर्मीले प्रविधिको पछिल्लो सिर्जना प्राविधिक हेलमेट लगाई मानिसहरूको शरीरको तापक्रम मापन गर्दैआएको फोटोमा देखिन्छ। भारतका अनुसार, २१ तारिखसम्म भारतमा जम्मा १,१५५,१९१ जना कोभिड-१९ बाट संक्रमित भएका छन् साथै २८,०८४ जनाको मृत्यु भएको छ।