लेबनानको बेरूतमा विस्फोटन भएपछि
2020-08-06 14:20:51CRI
Share with:

लेबनानको बेरूतमा विस्फोटन भएपछि

अगस्ट ४ तारिख गम्भीर विस्फोटन भएको लेबनानको राजधानी बेरूतमा ५ तारिख बिहानसम्म विस्फोटनबाट कम्तिमा एक सय जनाको मृत्यु हुनुका साथै ४ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन्। तलका फोटोहरूमा विस्फोटनमा ध्वस्त भएका सर्वसाधारणका घर, भवन र सवारी साधनहरू हेर्नसकिन्छ।

लेबनानको बेरूतमा विस्फोटन भएपछि

अगस्ट ४ तारिख गम्भीर विस्फोटन भएको लेबनानको राजधानी बेरूतमा ५ तारिख बिहानसम्म विस्फोटनबाट कम्तिमा एक सय जनाको मृत्यु हुनुका साथै ४ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन्। तलका फोटोहरूमा विस्फोटनमा ध्वस्त भएका सर्वसाधारणका घर, भवन र सवारी साधनहरू हेर्नसकिन्छ।

लेबनानको बेरूतमा विस्फोटन भएपछि

अगस्ट ४ तारिख गम्भीर विस्फोटन भएको लेबनानको राजधानी बेरूतमा ५ तारिख बिहानसम्म विस्फोटनबाट कम्तिमा एक सय जनाको मृत्यु हुनुका साथै ४ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन्। तलका फोटोहरूमा विस्फोटनमा ध्वस्त भएका सर्वसाधारणका घर, भवन र सवारी साधनहरू हेर्नसकिन्छ।