२०२० हाइ नान फिटनेस प्रतियोगिता शुरू
2020-09-21 11:35:37CRI
Share with:

२०२० हाइ नान फिटनेस प्रतियोगिता शुरू

सेप्टेम्बर २० तारिखबाट चीनको हाइ नान प्रान्तमा सन् २०२० हाइ नान फिटनेस प्रतियोगिता शुरू भएको छ। चीनको हाइ नान प्रान्त अन्तर्गतका १५ वटा शहर तथा जिल्लाहरूबाट आएका लगभग ३०० जना प्रतियोगीहरूले सो प्रतियोगितामा भाग लिएका छन्। सो प्रतियोगितामा पुरूष तर्फ फिटनेस परम्परागत प्रदर्शनी, समुद्र तटमा शरीर प्रदर्शन, महिला तर्फ समुद्र तटमा बिकिनी प्रदर्शनी र पुरूष-महिला मिश्रित फिटनेस मोडेल प्रदर्शनी गरी चार वटा मुख्य कार्यक्रमहरू रहेका छन्।

२०२० हाइ नान फिटनेस प्रतियोगिता शुरू

सेप्टेम्बर २० तारिखबाट चीनको हाइ नान प्रान्तमा सन् २०२० हाइ नान फिटनेस प्रतियोगिता शुरू भएको छ। चीनको हाइ नान प्रान्त अन्तर्गतका १५ वटा शहर तथा जिल्लाहरूबाट आएका लगभग ३०० जना प्रतियोगीहरूले सो प्रतियोगितामा भाग लिएका छन्। सो प्रतियोगितामा पुरूष तर्फ फिटनेस परम्परागत प्रदर्शनी, समुद्र तटमा शरीर प्रदर्शन, महिला तर्फ समुद्र तटमा बिकिनी प्रदर्शनी र पुरूष-महिला मिश्रित फिटनेस मोडेल प्रदर्शनी गरी चार वटा मुख्य कार्यक्रमहरू रहेका छन्।

२०२० हाइ नान फिटनेस प्रतियोगिता शुरू

सेप्टेम्बर २० तारिखबाट चीनको हाइ नान प्रान्तमा सन् २०२० हाइ नान फिटनेस प्रतियोगिता शुरू भएको छ। चीनको हाइ नान प्रान्त अन्तर्गतका १५ वटा शहर तथा जिल्लाहरूबाट आएका लगभग ३०० जना प्रतियोगीहरूले सो प्रतियोगितामा भाग लिएका छन्। सो प्रतियोगितामा पुरूष तर्फ फिटनेस परम्परागत प्रदर्शनी, समुद्र तटमा शरीर प्रदर्शन, महिला तर्फ समुद्र तटमा बिकिनी प्रदर्शनी र पुरूष-महिला मिश्रित फिटनेस मोडेल प्रदर्शनी गरी चार वटा मुख्य कार्यक्रमहरू रहेका छन्।

२०२० हाइ नान फिटनेस प्रतियोगिता शुरू

सेप्टेम्बर २० तारिखबाट चीनको हाइ नान प्रान्तमा सन् २०२० हाइ नान फिटनेस प्रतियोगिता शुरू भएको छ। चीनको हाइ नान प्रान्त अन्तर्गतका १५ वटा शहर तथा जिल्लाहरूबाट आएका लगभग ३०० जना प्रतियोगीहरूले सो प्रतियोगितामा भाग लिएका छन्। सो प्रतियोगितामा पुरूष तर्फ फिटनेस परम्परागत प्रदर्शनी, समुद्र तटमा शरीर प्रदर्शन, महिला तर्फ समुद्र तटमा बिकिनी प्रदर्शनी र पुरूष-महिला मिश्रित फिटनेस मोडेल प्रदर्शनी गरी चार वटा मुख्य कार्यक्रमहरू रहेका छन्।