हु नान प्रान्तमा अन्न बाली भित्र्याइने चाड मनाउँदै
2020-09-22 15:34:09CRI
Share with:

हु नान प्रान्तमा अन्न बाली भित्र्याइने चाड मनाउँदै

सेप्टेम्बर २२ तारिख सन् २०२० चिनियाँ किसान अन्न बाली भित्र्याइने चाड चीनको हु नान प्रान्त अन्तर्गत फङ ह्वाङ जिल्लामा मनाइँदै छ। चिनियाँ अल्पसंख्यक जाति किसानहरूले स्थानीय अन्न बाली भित्र्याउने चाड मनाउनुका साथसाथै आ-आफ्ना मोबाइलमार्फत् विविध सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरेका छन्।

हु नान प्रान्तमा अन्न बाली भित्र्याइने चाड मनाउँदै

सेप्टेम्बर २२ तारिख सन् २०२० चिनियाँ किसान अन्न बाली भित्र्याइने चाड चीनको हु नान प्रान्त अन्तर्गत फङ ह्वाङ जिल्लामा मनाइँदै छ। चिनियाँ अल्पसंख्यक जाति किसानहरूले स्थानीय अन्न बाली भित्र्याउने चाड मनाउनुका साथसाथै आ-आफ्ना मोबाइलमार्फत् विविध सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरेका छन्।

हु नान प्रान्तमा अन्न बाली भित्र्याइने चाड मनाउँदै

सेप्टेम्बर २२ तारिख सन् २०२० चिनियाँ किसान अन्न बाली भित्र्याइने चाड चीनको हु नान प्रान्त अन्तर्गत फङ ह्वाङ जिल्लामा मनाइँदै छ। चिनियाँ अल्पसंख्यक जाति किसानहरूले स्थानीय अन्न बाली भित्र्याउने चाड मनाउनुका साथसाथै आ-आफ्ना मोबाइलमार्फत् विविध सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरेका छन्।

हु नान प्रान्तमा अन्न बाली भित्र्याइने चाड मनाउँदै

सेप्टेम्बर २२ तारिख सन् २०२० चिनियाँ किसान अन्न बाली भित्र्याइने चाड चीनको हु नान प्रान्त अन्तर्गत फङ ह्वाङ जिल्लामा मनाइँदै छ। चिनियाँ अल्पसंख्यक जाति किसानहरूले स्थानीय अन्न बाली भित्र्याउने चाड मनाउनुका साथसाथै आ-आफ्ना मोबाइलमार्फत् विविध सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरेका छन्।