जापानी डिजाईनरद्वारा चाउचाउ आकारको मास्क डिजाईन
2020-09-25 14:52:21CRI
Share with:

जापानी डिजाईनरद्वारा चाउचाउ आकारको मास्क डिजाईन

सेप्टेम्बर २३ तारिख एक जापानी डिजाईनरले जापानी चाउचाउ रामेनको आकारको मास्क सिर्जना गरी प्रदर्शन गरेका छन्। सो अनौठो मास्क कस्तो देखिन्छ त? यता फोटोमा हेर्नुहोस्।

जापानी डिजाईनरद्वारा चाउचाउ आकारको मास्क डिजाईन

सेप्टेम्बर २३ तारिख एक जापानी डिजाईनरले जापानी चाउचाउ रामेनको आकारको मास्क सिर्जना गरी प्रदर्शन गरेका छन्। सो अनौठो मास्क कस्तो देखिन्छ त? यता फोटोमा हेर्नुहोस्।

जापानी डिजाईनरद्वारा चाउचाउ आकारको मास्क डिजाईन

सेप्टेम्बर २३ तारिख एक जापानी डिजाईनरले जापानी चाउचाउ रामेनको आकारको मास्क सिर्जना गरी प्रदर्शन गरेका छन्। सो अनौठो मास्क कस्तो देखिन्छ त? यता फोटोमा हेर्नुहोस्।