थाङ्ग हु लु अर्थात चिनी-लेपितबेरि
2020-09-28 10:36:38CRI
Share with:

थाङ्ग हु लु अर्थात चिनी-लेपितबेरि

थाङ्ग हु लु अर्थात स्फटिक जस्तो देखिजे चिनी-लेपितबेरि चि हिउँ ञृतुमा उत्तरी चीनमा सामान्य परा्म्परागत खाजा हो। यो लठीनमा उनेर सानो सानो गोला डल्लामा बाहिलबाट तातो चिनी राखेर बनाएको हन्छ। यो निकै सुन्दर पनि देखिन्छ।