१६६३.२५ किलोग्राम! सिङच्याङमा प्रति मू (६६६.६७ वर्गमिटर) १६६३.२५ किलोग्राम मकै उत्पादन
2020-10-20 14:16:23cr
Share with:

१६६३.२५ किलोग्राम! सिङच्याङमा प्रति मू (६६६.६७ वर्गमिटर) १६६३.२५ किलोग्राम मकै उत्पादन_fororder_02.JPG

१६६३.२५ किलोग्राम! सिङच्याङमा प्रति मू (६६६.६७ वर्गमिटर) १६६३.२५ किलोग्राम मकै उत्पादन_fororder_01.JPG

हालसालै, कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय मकै खेती समूहका विशेषज्ञहरूको स्वीकृति पछि सिङच्याङको छिथाइमा अवस्थित मकै खेती परीक्षण केन्द्रमा प्रति मू १६६३.२५ किलोग्राम मकै उत्पादन गरिएको छ। जसले राष्ट्रिय किर्तिमान स्थापना गरेको छ। सामान्यतया सिङच्याङमा सामान्य मकैको उत्पादन प्रति मू ५५० किलोग्राम हुने गरेको छ।