विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदामा थप चिनियाँ सम्पदा सूचिकृत
2020-12-10 09:19:13CRI
Share with:

विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदामा थप चिनियाँ सम्पदा सूचिकृत

फुच्यान प्रान्तीय थेनपाउपी, वल्लो शानसी प्रान्तीय लुङशौछ्यु, चच्याङ प्रान्तीय पाइशासी र  क्वाङतु प्रान्तीय साङयुआनवै ४ वटा चिनियाँ सिचाइ परियोजनालाई विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदा २०२०मा सूचिकृत गरिएको छ। थाहा भए अनुसार, हालसम्म विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदामा सूचीकृत चिनियाँ सम्पदाको संख्या २३ पुगेको छ र सूचीकृत सिचाइ परियोजना सम्पदा सबभन्दा ठूलो क्षेत्रलाई ओगटेको र सबभन्दा टड्कारो प्रभाव भएको मुलुक चीन बनेको छ।

सन् २०१४ मा खडा गरिएको विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदा सूचीबाट विश्वमा सिचाइ सभ्यताको विकास इतिहास, सिचाइ परियोजना सम्पदाको संरक्षणको प्रवर्द्धन गरिएको सिचाइ विकासको लागि ऐतिहासिक अनुभव र बुद्धि प्रदान गरिने उद्देश्य लिइएको छ। चीनबाहेक, विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदा २०२० मा सूचीकृत मुलुकमध्ये भारत, जापान, इरान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिकाका १० वटा सिचाइ परियोजना सम्पदा पनि रहेका छन्। हालसम्म १०५ वटा विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदा विश्वका १६ वटा मुलुकमा भेटिन्छ।

विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदामा थप चिनियाँ सम्पदा सूचिकृत

फुच्यान प्रान्तीय थेनपाउपी, वल्लो शानसी प्रान्तीय लुङशौछ्यु, चच्याङ प्रान्तीय पाइशासी र  क्वाङतु प्रान्तीय साङयुआनवै ४ वटा चिनियाँ सिचाइ परियोजनालाई विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदा २०२०मा सूचिकृत गरिएको छ। थाहा भए अनुसार, हालसम्म विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदामा सूचीकृत चिनियाँ सम्पदाको संख्या २३ पुगेको छ र सूचीकृत सिचाइ परियोजना सम्पदा सबभन्दा ठूलो क्षेत्रलाई ओगटेको र सबभन्दा टड्कारो प्रभाव भएको मुलुक चीन बनेको छ।

सन् २०१४ मा खडा गरिएको विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदा सूचीबाट विश्वमा सिचाइ सभ्यताको विकास इतिहास, सिचाइ परियोजना सम्पदाको संरक्षणको प्रवर्द्धन गरिएको सिचाइ विकासको लागि ऐतिहासिक अनुभव र बुद्धि प्रदान गरिने उद्देश्य लिइएको छ। चीनबाहेक, विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदा २०२० मा सूचीकृत मुलुकमध्ये भारत, जापान, इरान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिकाका १० वटा सिचाइ परियोजना सम्पदा पनि रहेका छन्। हालसम्म १०५ वटा विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदा विश्वका १६ वटा मुलुकमा भेटिन्छ।

विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदामा थप चिनियाँ सम्पदा सूचिकृत

फुच्यान प्रान्तीय थेनपाउपी, वल्लो शानसी प्रान्तीय लुङशौछ्यु, चच्याङ प्रान्तीय पाइशासी र  क्वाङतु प्रान्तीय साङयुआनवै ४ वटा चिनियाँ सिचाइ परियोजनालाई विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदा २०२०मा सूचिकृत गरिएको छ। थाहा भए अनुसार, हालसम्म विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदामा सूचीकृत चिनियाँ सम्पदाको संख्या २३ पुगेको छ र सूचीकृत सिचाइ परियोजना सम्पदा सबभन्दा ठूलो क्षेत्रलाई ओगटेको र सबभन्दा टड्कारो प्रभाव भएको मुलुक चीन बनेको छ।

सन् २०१४ मा खडा गरिएको विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदा सूचीबाट विश्वमा सिचाइ सभ्यताको विकास इतिहास, सिचाइ परियोजना सम्पदाको संरक्षणको प्रवर्द्धन गरिएको सिचाइ विकासको लागि ऐतिहासिक अनुभव र बुद्धि प्रदान गरिने उद्देश्य लिइएको छ। चीनबाहेक, विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदा २०२० मा सूचीकृत मुलुकमध्ये भारत, जापान, इरान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिकाका १० वटा सिचाइ परियोजना सम्पदा पनि रहेका छन्। हालसम्म १०५ वटा विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदा विश्वका १६ वटा मुलुकमा भेटिन्छ।

विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदामा थप चिनियाँ सम्पदा सूचिकृत

फुच्यान प्रान्तीय थेनपाउपी, वल्लो शानसी प्रान्तीय लुङशौछ्यु, चच्याङ प्रान्तीय पाइशासी र  क्वाङतु प्रान्तीय साङयुआनवै ४ वटा चिनियाँ सिचाइ परियोजनालाई विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदा २०२०मा सूचिकृत गरिएको छ। थाहा भए अनुसार, हालसम्म विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदामा सूचीकृत चिनियाँ सम्पदाको संख्या २३ पुगेको छ र सूचीकृत सिचाइ परियोजना सम्पदा सबभन्दा ठूलो क्षेत्रलाई ओगटेको र सबभन्दा टड्कारो प्रभाव भएको मुलुक चीन बनेको छ।

सन् २०१४ मा खडा गरिएको विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदा सूचीबाट विश्वमा सिचाइ सभ्यताको विकास इतिहास, सिचाइ परियोजना सम्पदाको संरक्षणको प्रवर्द्धन गरिएको सिचाइ विकासको लागि ऐतिहासिक अनुभव र बुद्धि प्रदान गरिने उद्देश्य लिइएको छ। चीनबाहेक, विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदा २०२० मा सूचीकृत मुलुकमध्ये भारत, जापान, इरान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिकाका १० वटा सिचाइ परियोजना सम्पदा पनि रहेका छन्। हालसम्म १०५ वटा विश्व सिचाइ परियोजना सम्पदा विश्वका १६ वटा मुलुकमा भेटिन्छ।