क्वी चौ प्रान्तको पराम्परागत रक्सी
2021-02-07 15:58:07cr
Share with:

क्वी चौ प्रान्तको पराम्परागत रक्सी_fororder_1

क्वी चौ प्रान्तको पराम्परागत रक्सी_fororder_2

क्वी चौ प्रान्तको रक्सी चीनमा ज्यादै प्रसिद्ध छ। यहाँको रक्सीको आफ्नै विशेषतायुक्त स्वाद छ। स्थानिय जनताहरु पराम्परागत विधिमार्फत् रक्सी बनाउँदै छन्।