नेपाली खाना
2021-02-08 10:01:05cr
Share with:

नेपाली खाना_fororder_3

नेपाली खाना_fororder_4

नेपाली परम्परागत खानामा दाल, भात, तरकारी तथा मासु र अचार हुने गर्छ। त्यसैगरी दु चिया पनि नेपाली प्रसिदध पेय हो। यसबाहेक मम निकै प्रसिद्ध । धेरै चिनियाँहरुला नेपाली खाना ज्यादै मन पर्छ