मंगोलियाली शैलीको घोडा प्रतियोगिता
2021-03-23 16:26:54cri
Share with:

मंगोलियाली शैलीको घोडा प्रतियोगिता_fororder_3234

मंगोलियाली शैलीको घोडा प्रतियोगिता_fororder_3235

मंगोलियाली शैलीको घोडा प्रतियोगिता_fororder_3236

र्डोस मंगोलियाली जातिको बाहुल्यता त्यहाँ मंगोलियाली शैलीको घोडा प्रतियोगिता पनि प्रसिद्ध र्डोसको दक्षि भागमा प्राचीन ग्रेटवाल पनि छ।