चीनको चिहान सफा गर्ने पर्व अर्थात् छिङमिङ चाड
2021-04-03 19:40:54CRI
Share with:

चीनको चिहान सफा गर्ने पर्व अर्थात् छिङमिङ चाड_fororder_IMG_3394(20210403-193004).JPG

चीनको छिङमिङ चाड चीनका ४ वटा परम्परागत ठूला चाडमध्येको एक हो। यस चार्डमा प्रकृति र संस्कृतिलाई समेटिएको चार्ड पनि हो। यो नै चिनियाँहरूले अनुमान गरेका मौसमको अवस्थाको व्याख्या सम्बन्धी चौबीसवटा केन्द्र-विन्दुहरुमध्येको एक पनि हो। यस अवधिमा चिनियाँ राष्ट्रको परम्परा पुर्खाको पूजाआजा गर्ने र स्वर्गीयहरूको स्मरण गर्ने दिन पनि हो। सन् २००६मा छिङमिङ चाडलाई राष्ट्रिय गैर भौतिम सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पहिलो खेपमा राखियो।

चीनको चिहान सफा गर्ने पर्व अर्थात् छिङमिङ चाड_fororder_IMG_3390(20210403-191901).JPG

चीनको छिङमिङ चाड चीनका ४ वटा परम्परागत ठूला चाडमध्येको एक हो। यस चार्डमा प्रकृति र संस्कृतिलाई समेटिएको चार्ड पनि हो। यो नै चिनियाँहरूले अनुमान गरेका मौसमको अवस्थाको व्याख्या सम्बन्धी चौबीसवटा केन्द्र-विन्दुहरुमध्येको एक पनि हो। यस अवधिमा चिनियाँ राष्ट्रको परम्परा पुर्खाको पूजाआजा गर्ने र स्वर्गीयहरूको स्मरण गर्ने दिन पनि हो। सन् २००६मा छिङमिङ चाडलाई राष्ट्रिय गैर भौतिम सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पहिलो खेपमा राखियो।

चीनको चिहान सफा गर्ने पर्व अर्थात् छिङमिङ चाड_fororder_IMG_3389(20210403-191651).JPG

चीनको छिङमिङ चाड चीनका ४ वटा परम्परागत ठूला चाडमध्येको एक हो। यस चार्डमा प्रकृति र संस्कृतिलाई समेटिएको चार्ड पनि हो। यो नै चिनियाँहरूले अनुमान गरेका मौसमको अवस्थाको व्याख्या सम्बन्धी चौबीसवटा केन्द्र-विन्दुहरुमध्येको एक पनि हो। यस अवधिमा चिनियाँ राष्ट्रको परम्परा पुर्खाको पूजाआजा गर्ने र स्वर्गीयहरूको स्मरण गर्ने दिन पनि हो। सन् २००६मा छिङमिङ चाडलाई राष्ट्रिय गैर भौतिम सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पहिलो खेपमा राखियो।

चीनको चिहान सफा गर्ने पर्व अर्थात् छिङमिङ चाड_fororder_IMG_3391(20210403-192116).JPG

चीनको छिङमिङ चाड चीनका ४ वटा परम्परागत ठूला चाडमध्येको एक हो। यस चार्डमा प्रकृति र संस्कृतिलाई समेटिएको चार्ड पनि हो। यो नै चिनियाँहरूले अनुमान गरेका मौसमको अवस्थाको व्याख्या सम्बन्धी चौबीसवटा केन्द्र-विन्दुहरुमध्येको एक पनि हो। यस अवधिमा चिनियाँ राष्ट्रको परम्परा पुर्खाको पूजाआजा गर्ने र स्वर्गीयहरूको स्मरण गर्ने दिन पनि हो। सन् २००६मा छिङमिङ चाडलाई राष्ट्रिय गैर भौतिम सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पहिलो खेपमा राखियो।

चीनको चिहान सफा गर्ने पर्व अर्थात् छिङमिङ चाड_fororder_IMG_3392(20210403-192311).JPG

चीनको छिङमिङ चाड चीनका ४ वटा परम्परागत ठूला चाडमध्येको एक हो। यस चार्डमा प्रकृति र संस्कृतिलाई समेटिएको चार्ड पनि हो। यो नै चिनियाँहरूले अनुमान गरेका मौसमको अवस्थाको व्याख्या सम्बन्धी चौबीसवटा केन्द्र-विन्दुहरुमध्येको एक पनि हो। यस अवधिमा चिनियाँ राष्ट्रको परम्परा पुर्खाको पूजाआजा गर्ने र स्वर्गीयहरूको स्मरण गर्ने दिन पनि हो। सन् २००६मा छिङमिङ चाडलाई राष्ट्रिय गैर भौतिम सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पहिलो खेपमा राखियो।