सिन च्याङ युगुर जाती
2021-04-14 15:53:31cri
Share with:

सिन च्याङ युगुर जाती_fororder_7

सिन च्याङ युगुर जाती_fororder_8

सिन च्याङ युगुर जातीय स्वायत्त प्रदेश चीनमा क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रान्तस्तरीय शासन क्षेत्र हो। त्यहाँ हान, युगुर, कजाक, ह्वी, मंगोललगायत 46 जाति बस्छन्। सन् 2018 सम्म त्यहाँको जनसंख्या लगभग 2 करोड 48 लाख 67 हजार 6 सय पुगेको छ।