पैचिङको मीठो खाना
2021-04-23 15:51:13cri
Share with:

पैचिङको मीठो खाना_fororder_3

 

पैचिङको मीठो खाना_fororder_5

 

चीन खाद्य संस्कृतिको धनी देश हो। साथै चीनमा खाद्य संस्कृतिको इतिहास ज्यादै लामो छ। चीनमा आठ क्षेत्रका परिकारहरू ज्यादै प्रसिद्ध छन्। यी आठ क्षेत्रका परिकारहरू भन्नाले शानतोङको परिकार, स छ्वानको परिकार, च्याङ सुको परिकार, क्वाङ तोङको परिकार, च च्याङको परिकार, फु च्यानको परिकार, हु नानको परिकार र आन व्हीको परिकार हुन्। यी सबै आठ क्षेत्रीय परिकारहरु चीनको राजधानी पैचिङमा पाइन्छन्।