सिन्च्याङमा विशेषतायुक्त कलाकार र उनीहरूका कलाकृति
2021-06-30 11:00:56CRI
Share with:

सिन्च्याङमा विशेषतायुक्त कलाकार र उनीहरूका कलाकृति_fororder_2सिन्च्याङमा विशेषतायुक्त कलाकार र उनीहरूका कलाकृति_fororder_6

विभिन्न क्षेत्रका कलाकारहरू सिन्च्याङमा भेला भएका छन्। 

सिन्च्याङमा विशेषतायुक्त कलाकार र उनीहरूका कलाकृति_fororder_3सिन्च्याङमा विशेषतायुक्त कलाकार र उनीहरूका कलाकृति_fororder_5

 उनीहरूले सिन्च्याङको रीतिरिवाज, दृश्य जनजीवनबमोजिम कलाकृतिको सिर्जना गरेका छन्।

सिन्च्याङमा विशेषतायुक्त कलाकार र उनीहरूका कलाकृति_fororder_4सिन्च्याङमा विशेषतायुक्त कलाकार र उनीहरूका कलाकृति_fororder_7

सिन्च्याङमा विशेषतायुक्त कलाकार र उनीहरूका कलाकृति_fororder_8सिन्च्याङमा विशेषतायुक्त कलाकार र उनीहरूका कलाकृति_fororder_1