चीनको अल्पसँख्यक जाति मान जातिको महिलाको पोशाक
2021-11-04 10:55:48cri
Share with:

चीनको अल्पसँख्यक जाति मान जातिको महिलाको पोशाक_fororder_5

पारम्भमा छि फाउ चीनको अल्पसँख्यक जाति मान जातिको महिलाको पोशाक भएको थियो। बीसौँ शताब्दिको तीसको दशकमा छि फाउमा ठूलो सुधार गरेको छ। सुधार गरेपछि हाल छि फाउद्बारा महिलाको आंकडा सकारात्मक रुपमा देखाउन सकिन्छ।