पितादिवस
2022-06-19 16:02:48CRI
Share with:

उहाँ तपाईंलाई जीवन दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईंलाई साहस, दृढता र जिम्मेवारी बुझाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ।  उहाँ सधै व्यस्त हुनुहुन्छ र तपाईंलाई गहिरो माया गर्नुहुन्छ। उहाँ बुवा हुनुहुन्छ।

आजको पितादिवस हो। कृपया उहाँलाई भन्नुहोस्: बुबा, म तपाईंलाई सधैँ माया गर्छु!