सछ्वानका पान्डा हाङ्चौ प्रदर्शनीमा
2023-08-18 14:38:07cri
Share with:

सछ्वानबाट एका छुनशङ र स्याङक्वो नामक पान्डा हाल चच्याङ प्रान्तीय हाङच नगरमा प्रदर्शन गरिएको छ।