त्रिघाटी जलाशय क्षेत्रमा जीव र वातावरणको सुन्दर समिश्रण
2023-08-28 17:19:10CRI
Share with:

हालसालै याङ्त्जे नदीको छेउछाउको छोङ्छिङ शहरको फङह्वाङ गाउँमा बसोबास गर्ने सेता बकुल्लाहरु, हरिया पहाडहरू र हरियो पानीसँगै मानव र प्रकृतिबीच सामन्जस्यपूर्ण सहअस्तित्वको समिश्रण देखिन्छ। हालैका वर्षहरूमा स्थानीय वातावरण संरक्षण र शासनले प्रभावकारी रूपमा चराहरूको जीवित वातावरण पुनर्स्थापित गरिएको छ।