शतप्रतिशत खोज्ने विशेषज्ञ---खोज र उद्धार कुकुर
2023-11-08 20:35:45cri
Share with:

 

कार्यकारी कुकुरका सबै प्रकारमध्ये खोज र उद्धार कुकुर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। पहिलो स्थानको प्रहरी कुकुर जस्तै खोज र उद्धार कुकुरको आफ्नो विशिष्ट शारीरिक स्थिति र श्रेष्ठ क्षमता भएकाले मानिसहरूको सराहना र सम्मान पाएको छ।