चिसो भएसँगै रङ्ग फेरेका रूखहरूबाट क्वीलिन शहरमा बनेको चित्र
2023-12-09 16:27:11cri
Share with:

चिसो भएसँगै क्वाङसीको क्वीलिन शहरका रूखहरूले रङ्ग फेरेका छन् जसबाट पूर्ण शहरलाई नै चित्र जस्तो बनाइएको छ।