सबैभन्दा मायालु मान्छे
2020-02-20 11:50:12CRI
Share with:

सबैभन्दा मायालु मान्छे

नयाँ कोरोनाभाइरस महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न धेरै चिकित्सकहरू अथक प्रयास गरिरहेका छन् । ती चिकित्सकहरूलाई मास्क, सुरक्षा कपडा र चश्मा लगाएपछि एकले अर्कोलाई चिन्न समेत गाह्रो छ। त्यसैकारण उनीहरुले लुगामा आफ्नो नाम लेखेका छन् । साथै सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा सुन्दर र देशको रक्षार्थ खटेको सैनिक आदि प्रेरणादायी शब्दबाट आफू र एक आपसलाई प्रोत्साहित गरेका छन् । ऊनीहरुलाई आममानिसले सबैभन्दा मायालु मान्छे र सेतो लुगा लगाएका एञ्जल्स् (परी) भन्ने गरेका छन्।

सबैभन्दा मायालु मान्छे

नयाँ कोरोनाभाइरस महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न धेरै चिकित्सकहरू अथक प्रयास गरिरहेका छन् । ती चिकित्सकहरूलाई मास्क, सुरक्षा कपडा र चश्मा लगाएपछि एकले अर्कोलाई चिन्न समेत गाह्रो छ। त्यसैकारण उनीहरुले लुगामा आफ्नो नाम लेखेका छन् । साथै सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा सुन्दर र देशको रक्षार्थ खटेको सैनिक आदि प्रेरणादायी शब्दबाट आफू र एक आपसलाई प्रोत्साहित गरेका छन् । ऊनीहरुलाई आममानिसले सबैभन्दा मायालु मान्छे र सेतो लुगा लगाएका एञ्जल्स् (परी) भन्ने गरेका छन्।

सबैभन्दा मायालु मान्छे

नयाँ कोरोनाभाइरस महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न धेरै चिकित्सकहरू अथक प्रयास गरिरहेका छन् । ती चिकित्सकहरूलाई मास्क, सुरक्षा कपडा र चश्मा लगाएपछि एकले अर्कोलाई चिन्न समेत गाह्रो छ। त्यसैकारण उनीहरुले लुगामा आफ्नो नाम लेखेका छन् । साथै सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा सुन्दर र देशको रक्षार्थ खटेको सैनिक आदि प्रेरणादायी शब्दबाट आफू र एक आपसलाई प्रोत्साहित गरेका छन् । ऊनीहरुलाई आममानिसले सबैभन्दा मायालु मान्छे र सेतो लुगा लगाएका एञ्जल्स् (परी) भन्ने गरेका छन्।

सबैभन्दा मायालु मान्छे

नयाँ कोरोनाभाइरस महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न धेरै चिकित्सकहरू अथक प्रयास गरिरहेका छन् । ती चिकित्सकहरूलाई मास्क, सुरक्षा कपडा र चश्मा लगाएपछि एकले अर्कोलाई चिन्न समेत गाह्रो छ। त्यसैकारण उनीहरुले लुगामा आफ्नो नाम लेखेका छन् । साथै सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा सुन्दर र देशको रक्षार्थ खटेको सैनिक आदि प्रेरणादायी शब्दबाट आफू र एक आपसलाई प्रोत्साहित गरेका छन् । ऊनीहरुलाई आममानिसले सबैभन्दा मायालु मान्छे र सेतो लुगा लगाएका एञ्जल्स् (परी) भन्ने गरेका छन्।