फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

पाठ तेईस

(GMT+08:00) 2014-01-28 14:04:25


वर्षाः सबैलाई नमस्कार। दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा नियमित कार्यक्रमबाट म वर्षाको।

कमलः नमस्कार। म कमल लम्सालको। गत पाठमा मैले एउटा छि फाउ र अन्य केही उपहार किनेको छु।

वर्षाः अब हामी गत पाठमा सिकेका वाक्यलाई पुनः एक पटक दोहर्‍याऔं। पहिलो वाक्यः वो श्यांग माई यि चेन छि फाउ।

कमलः वो श्यांग माई यि चेन छि फाउ।

वर्षाः छि फाउ, महिलाले लगाउने परम्परागत चिनियाँ लुगा।

कमलः छि फाउ।

वर्षाः श शन मो ल्याउ च त? यो कुन किसिमको कपडाबाट बनाइएको हो?

कमलः ट्र श् शन मो ल्याउ च त?

वर्षाः ल्याउ च, कपडा।

कमलः ल्याउ च।

वर्षाः लान स त हाउ हाई श व्हांग स त हाउ? निलो राम्रो देखिन्छ कि पहेँलो?

कमलः लान स त हाउ हाई श् व्हांग स त हाउ?

वर्षाः लान स त, निलो।

कमलः लान स त।

वर्षाः व्हांग स त, पहेँलो।

कमलः व्हांग स त।

वर्षाः नंग श् श् मा? लगाएर हेर्न सकिन्छ कि?

कमलः नंग श श मा?

वर्षाः नंग ता ट्र मा? डिस्काउन्ट दिन वा मूल्य घटाउन सकिन्छ कि?

कमलः नंग ता ट्र मा?

वर्षाः ता ट्, डिस्काउन्ट दिनु वा मूल्य घटाउनु।

कमलः ता च।

वर्षाः अब गत पाठका सम्पूर्ण वार्तालाप सुनौं।

वार्तालाप एक

कः निन याउ माई शन मो यि फु?

खः वो श्यांग माई यि चेन छि फाउ।

वार्तालाप दुइ

कः ट्र श शन मो ल्याउ च चो त?

खः ट्रन स् त।

वार्तालाप तिन

कः लान स त हाउ हाई श व्हांग स त हाउ?

खः लान स त कंग श् ह नि।

वार्तालाप चार

कः नंग श् श् मा?

खः निन ठ्रुआन शन मो हाउ त?

कः ट्रुंग हाउ त।

वार्तालाप पाँच

कः तो शाउ छेन?

खः च्यौ पाई पा श् युआन।

कः थाइ क्वै ल। नंग ता ट्र मा?

कमलः गत पाठका विषय आजलाई यत्ति नै। अब आजका विषयतर्फ लागौं।

मुख्य वाक्य

वो श्यांग माई यि क पिंग श्यांग।

ना ट्रुंग ट् ल्यांग हाउ?

था त चाउ यिन थ पे श्यांग।

पे त तेन कंग फेन यी।

नंग योंग शिन योंग खा मा?

नंग सुंग व्हो मा?

कमलः आज मैले केही घरेलु विद्युतीय सामान किन्न चाहेको छु। चिनियाँ भाषामा मैले एउटा सानो फ्रिज किन्नखोजेको छु भन्ने वाक्यलाई कसरी भन्ने?

वर्षाः तपाईं "वो श्यांग माई यि क श्याउ पिंग श्यांग" भन्न सक्नुहुन्छ।

कमलः वो श्यांग माई यि क श्याउ पिंग स्यांग।

वर्षाः वो, म।

कमलः वो।

वर्षाः श्यांग, सोच्नु।

कमलः श्यांग।

वर्षाः माई, किन्नु।

कमलः माई।

वर्षाः यि क, एउटा।

कमलः यि क।

वर्षाः श्याउ, सानो।

कमलः श्याउ।

वर्षाः पिंग श्यांग, फ्रिज।

कमलः पिंग श्यांग।

वार्तालाप एक

कः व्हान यिंग क्वांग लिन।

खः वो श्यांग माई यि क श्याउ पिंग श्यांग। ना ट्रुंग ट् ल्यांग चुई हाउ?

कः ट् ल्यांग तौ पु छो।

कमलः कुन किसिमको फ्रिजको गुणस्तर राम्रो छ भन्ने वाक्यलाई कसरी भन्ने?

वर्षाः यस वाक्यलाई "ना ट्रुंग ट् ल्यांग चुई हाउ?"भन्ने।

कमलः ना ट्रुंग ट् ल्यांग चुई हाउ?

वर्षाः ना ट्रुंग, कुन किसिमको।

कमलः ना ट्रुंग।

वर्षाः ट् ल्यांग, गुणस्तर।

कमलः ट् ल्यांग।

वर्षाः हाउ, राम्रो।

कमलः हाउ।

वर्षाः ना ट्रुंग ट् ल्यांग चुई हाउ? कुन किसिमको फ्रिजको गुणस्तर राम्रो छ?

कमलः ना ट्रुंग ट् ल्यांग चुई हाउ?

वार्तालाप एक

कः व्हान यिंग क्वांग लिन।

खः वो श्यांग माई यि क श्याउ पिंग श्यांग। ना ट्रुंग ट् ल्यांग चुई हाउ?

कः ट् ल्यांग तौ पु छो।

कमलः "यो फ्रिजको आवाज सानो छ" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

वर्षाः यसलाई "था त चाउ यिन थ पे श्याउ" भन्ने।

कमलः था त चाउ यिन थ पे श्याउ।

वर्षाः था त, त्यसको।

कमलः था त।

वर्षाः चाउ यिन, आवाज।

कमलः चाउ यिन।

वर्षाः थ पे, निकै।

कमलः थ पे।

वर्षाः श्याउ, सानो।

कमलः श्याउ।

वर्षाः था त चाउ यिन थ पे श्याउ, त्यसको आवाज निकै सानो छ।

कमलः था त चाउ यिन थ पे श्याउ।

वार्तालाप दुइ

कः ना ट्रुंग श् चुई शिन ख्वान त?

खः ट्र श चिन नेन त शिन ख्वान।

कः था त यौ तेन श शन मो?

खः था त चाउ यिन थ पे श्याउ।

कमलः "अन्य बजारमा अझ सस्तो छ" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

वर्षाः यसलाई "पे त तेन कंग फेन यी" भन्ने।

कमलः पे त तेन कंग फेन यी।

वर्षाः पे त, अन्य।

कमलः पे त।

वर्षाः तेन, बजार वा पसल।

कमलः तेन।

वर्षाः कंग, अझ।

कमलः कंग।

वर्षाः फेन यी, सस्तो।

कमलः फेन यी।

वर्षाः पे त तेन कंग फेन यी, अन्य बजारमा अझ सस्तो छ।

कमलः पे त तेन कंग फेन यी।

वार्तालाप तीन

कः पे त तेन कंग फेन यी।

खः वो मन पु नंग चाई फेन यी ल। यी छेन ऊ पाई युआन श चुई ती च्या क।

कमलः "क्रेडिड कार्डबाट पैसा दिन सकिन्छ कि" भन्ने वाक्यलाई कसरी भन्ने?

वर्षाः यसलाई "नंग योंग शिन योंग खा मा?" भन्न सकिन्छ।

कमलः नंग योंग शिन योंग खा मा?

वर्षाः नंग। सक्नु।

कमलः नंग।

वर्षाः योंग, प्रयोग।

कमलः योंग ।

वर्षाः शिन योंग खा, क्रेडिड कार्ड।

कमलः शिन योंग खा ।

वर्षाः मा, प्रश्नवाचक शब्द हो।

कमलः मा।

वर्षाः नंग योंग शिन योंग खा मा? क्रेडिड कार्डबाट पैसा तिर्न सकिन्छ कि?

कमलः नंग योंग शिन योंग खा मा?

वार्तालाप चार

कः नंग योंग शिन योंग खा मा?

खः ख यी।

कः नंग सुंग व्हो मा?

खः छिंग काउ सु वो निंग त ति ट् ह तेन व्हा।

कमलः "मैले किनेको फ्रिज मेरो घरमा पुर्‍याइदिनसकिन्छ कि" भन्ने प्रश्नलाई चिनियाँ भाषामा कसरी सोध्ने?

वर्षाः तपाईं "नंग सुंग व्हो मा"भन्नसक्नुहुन्छ।

कमलः नंग सुंग व्हो मा?

वर्षाः नंग, सक्नु।

कमलः नंग।

वर्षाः सुंग, पुर्‍याउनु।

कमलः सुंग।

वर्षाः व्हो, सामान।

कमलः व्हो।

वर्षाः मा, सहयोगी शब्द हो। त्यसको अर्थ छैन।

कमलः मा।

वार्तालाप चार

कः नंग योंग शिन योंग खा मा?

खः ख यी।

कः नंग सुंग व्हो मा?

खः छिंग काउ सु वो निंग त ति ट्र ह तेन व्हा।

वर्षाः अब आजका पूरा वार्तालाप एक पटक सुनौं।

वार्तालाप एक

कः व्हान यिंग क्वांग लिन।

खः वो श्यांग माई यि क श्याउ पिंग श्यांग, ना ट्रुंग ट् ल्यांग चुई हाउ?

कः ट् ल्यांग तौ पु छो।

वार्तालाप दुइ

कः ना ट्रुंग श चुई शिन ख्वान त?

खः ट्र श चिन नेन त शिन ख्वान।

कः था त यौ तेन श शन मो?

खः था त चाउ यिन थ पे श्याउ।

वार्तालाप तीन

कः पे त तेन कंग फ्यान यी।

खः वो मन पु नंग चाई फेन यी ल। यी छेन ऊ पाई युआन श चुई ती च्या क।

वार्तालाप चार

कः नंग योंग शिन योंग खा मा?

खः ख यी।

कः नंग सुंग व्हो मा?

खः छिंग काउ सु वो निंग त ति ट् ह तेन व्हा।

वर्षाः आजका वार्तालाप यत्ति नै। अब चिनियाँ संस्कृतिका एक झलकतिर लागौं-

कमलः खाने बानीको क्षेत्रमा चिनियाँ र पश्चिमीहरुको फरक चलन छ। पश्चिमीहरु खानाको पौष्टिकतामा ठूलो महत्व दिएकाले नपकाइएका सागपात खान्छन। किन भने पकाएपछि सागपातको पौष्टिकता नष्ट हुनसक्छ। चीनमा एउटा उखान छः सर्वसाधारणले खाना खानुलाई आकाश मान्छन भने खानाको स्वाद सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। यसबाट चिनियाँहरुले खाने कुराको स्वादमा सबैभन्दा ठूलो महत्व दिएको कुरा थाहा पाइन्छ। तर आधुनिक पकाई प्रविधिमा पौष्टिकता र स्वादलाई सन्तुलित पारिन्छ। यो खाने संस्कृतिमाएउटा सुधार पनि हो।

वर्षाः श्रोतामित्रहरु, आजको पाठ यहीं पूरा हुन्छ। अन्तमा तपाईंलाई एउटा सानो प्रश्नः चिनियाँ भाषामा कुन किसिमको गुणस्तर राम्रो छ भन्ने वाक्यलाई कसरी भन्ने?

कमलः यसको उत्तर हामीलाई इ-मेल वा पत्रबाट पठाउनोस। हाम्रो ठेगाना हो Nepali service, CRI-6,China Radio International,P.O. Box 4216, Beijing, P.R. China वा सी.आर.आई. पोष्ट बक्स नँ-405 काठमाडौंमा पठाउनसक्नुहुन्छ।

वर्षाः हामीलाई फेरि सुन्नका लागि https://nepal.cri.cn लग गर्नुहोला। चाइ च्यान।

कमलः चाई चेन।

जानकारी तथा लेखहरु
सुझाउ