फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

पाठ चौबीस

(GMT+08:00) 2014-01-28 14:04:56

वर्षाः सबैलाई नमस्कार। दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा नियमित कार्यक्रमबाट म वर्षाको।

कमलः नमस्कार। म सञ्चालक कमल लम्सालको।

वर्षाः आजका नयाँ विषय सिक्नुअघि हामी गत पाठका मुख्य विषय पुनः एक पटक दोहर्‍याऔं।

कमलः हुन्छ।

वर्षाः "मैले एउटा सानो फ्रिज किन्नचाहेको छु" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा "वो श्यांग माई यि क श्याउ पिंग श्यांग" भनिन्छ।

कमलः वो श्यांग माई यि क श्याउ पिंग श्यांग।

वर्षाः श्याउ, सानो।

कमलः श्याउ ।

वर्षाः पिंग श्यांग, फ्रिज।

कमलः पिंग श्यांग।

वर्षाः "ना ट्रुंग ट् ल्यांग हाउ? कुन किसिमको गुणस्तर राम्रो छ?

कमलः ना ट्रुंग ट् ल्यांग हाउ?

वर्षाः ट् ल्यांग, गुणस्तर।

कमलः ट् ल्यांग।

वर्षाः हाउ, राम्रो।

कमलः हाउ।

वर्षाः था त चाउ यिन थ पे श्याउ , यसले कम आवाज निकाल्छ।

कमलः था त चाउ यिन थ पे श्याउ।

वर्षाः चाउ यिन, आवाज।

कमलः चाउ यिन।

वर्षाः पे त तेन कंग फेन यि, अन्य पसलमा अझ सस्तो छ।

कमलः पे त तेन कंग फेन यि।

वर्षाः कंग, अझ।

कमलः कंग।

वर्षाः फेन यि, सस्तो।

कमलः फेन यि।

वर्षाः गत पाठका वार्तालाप पुन एक पटक सुनौं।

वार्तालाप एक

कः व्हान यिंग क्वांग लिन।

खः वो श्यांग माई यि क श्याउ पिंग श्यांग, ना ट्रुंग ट् ल्यांग चुई हाउ?

कः ट् ल्यांग तौ पु छो।

वार्तालाप दुइ

कः ना ट्रुंग श चुई शिन ख्वान त?

खः ट्र श चिन नेन त शिन ख्वान।

कः था त यौ तेन श शन मो?

खः था त चाउ यिन थ पे श्याउ।

वार्तालाप तीन

कः पे त तेन कंग फ्यान यी।

खः वो मन पु नंग चाई फेन यी ल। यी छेन ऊ पाई युआन श चुई ती च्या क।

वार्तालाप चार

कः नंग योंग शिन योंग खा मा?

खः ख यी।

कः नंग सुंग व्हो मा?

खः छिंग काउ सु वो निंग त ति ट् ह तेन व्हा।

कमलः गत पाठका विषय आजलाई यत्ति नै। अब आजका विषयतर्फ लागौं।

मुख्य वाक्यः

ना अर यौ ता त शु तेन?

वो याउ माई पन च तेन।

वो श्याँग माई पन पैचिङ्ग ताउ यौ शौ छ।

छिंग वन यिंग वन श्याउ शो चाई चि छंग माई?

कमलः दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा सिक्नु निकै रमाइलो छ। यसमा मैले अझ मेहनत गर्नुपर्छ। पसलमा गएर चिनियाँ भाषाबारेका केही किताब र राम्रो उपन्यास किन्ने मेरो विचार छ।

वर्षाः तपाईंको विचार राम्रो छ।

कमलः सर्वप्रथम "किताब" भन्ने शब्दलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

वर्षाः त्यसलाई "शु" भनिन्छ।

कमलः शु। अनि "किताब पसल"लाई कसरी भन्ने नि?

वर्षाः त्यसलाई "शु तेन" भनिन्छ। "तेन" भनेको पसल हो।

कमलः मैले बुझें, शु तेन। "ठूलो किताब पसल कहाँ छ"भनेर कसरी सोध्ने चिनियाँ भाषामा?

वर्पाः त्यसलाई "ना अर यौ ता त शु तेन" भन्ने।

कमलः ना अर यौ ता त शु तेन।

वर्षाः ना अर, कहाँ।

कमलः ना अर।

वर्षाः यौ, छ।

कमलः यौ।

वर्षाः ता त, ठूलो।

कमलः ता त।

वर्षाः ना अर यौ ता त शु तेन?

कमलः ना अर यौ ता त शु तेन?

वार्तालाप एक

कः ना अर यौ ता त शु तेन?

खः छ्यु वांग फु चिंग खान खान। ना अर यौ क पु छो त शु तेन।

कमलः पसलमा विभिन्न किसिमका किताब हुन्छन। उदाहरणका लागि, मैले एउटा शब्द कोष किन्न चाहेको छु भन्ने वाक्यलाई कसरी भन्ने?

वर्षाः यसलाई "वो याउ माई पन च" तेन भनिन्छ।

कमलः वो याउ माई पन च तेन।

वर्षाः वो याउ, मैले चाहेको।

कमलः वो याउ।

वर्षाः माई, किन्नु।

कमलः माई।

वर्षाः पन, किताबको परिमाण जनाउने शब्द। यसले "यि क" अर्थात "एउटा" भन्ने शब्दको काम गर्छ।

कमलः पन।

वर्षाः च् तेन, शब्दकोष।

कमलः च तेन।

वर्षाः वो याउ माई पन च् तेन, मैले एउटा शब्दकोष किन्नचाहेको छु।

कमलः वो याउ माई पन च् तेन।

वार्तालाप दुइ

कः वो याउ माई पन च तेन।

खः शन मो च तेन?

कः यिंग-हान, हान-यिंग दोहोरो शब्द कोष।

खः हाई श्यु याउ शन मो मा?

कः हाई याउ यि पन हान यु ठ्रंग यु च तेन।

वर्षाः अब पुनः एक पटक अभ्यास गरौं। "वो याउ, मैले चाहेको।

कमलः वो याउ।

वर्षाः माई, किन्नु।

कमलः माई।

वर्षाः पन, किताबको परिमाण बुझाउने शब्द।

कमलः पन।

वर्षाः वो याउ माई पन च तेन, मैले एउटा शब्दकोष किन्नचाहेको छु।

कमलः वो याउ माई पन च तेन।

वार्तालाप दुइ

कः वो याउ माई पन च तेन।

खः शन मो च तेन?

कः यिंग-हान, हान-यिंग दोहोरो शब्द कोष।

खः हाई श्यु याउ शन मो मा?

कः हाई याउ यि पन हान यु ठ्रंग यु च तेन।

कमलः मैले पैचिङ्गको पर्यटनसम्बन्धी किताब किन्नचाहेको छु। यस वाक्यलाई कसरी भनिन्छ?

वर्षाः यसलाई "वो श्यांग माई पन पैचिङ्ग ताउ यौ शौ छ" भनिन्छ।

कमलः वो श्यांग माई पन पैचिङ्ग ताउ यौ शौ छ।

वर्षाः वो श्यांग, मैले चाहेको।

कमलः वो श्यांग ।

वर्षाः माई, किन्नु।

कमलः माई।

वर्षाः पन, किताबको संख्याबोधक शब्द।

कमलः पन।

वर्षाः ताउ यौ, पथ-प्रदर्शन।

कमलः ताउ यौ।

वर्षाः शौ छ, खल्ती पुस्तिका।

कमलः शौ छ।

वर्षाः वो श्यांग माई पन पैचिङ्ग ताउ यौ शौ छ, मैले पैचिङ्गको पर्यटनसम्बन्धी एउटा किताब किन्नचाहेको छु।

कमलः वो श्यांग माई पन पैचिङ्ग ताउ यौ शौ छ।

वार्तालाप तीन

कः निन हाउ। वो श्यांग माई पन पैचिङ्ग ताउ यौ शौ छ।

खः ना निंन ट् चे शांग अर छंग। च्यौ चाई तेन थि चो पेन।

वर्षाः ताउ यौ, पथ-प्रदर्शन।

कमलः ताउ यौ।

वर्षाः शौ छ, खल्ती पुस्तिका।

कमलः शौ छ।

वर्षाः वो श्यांग माई पन पैचिङ्ग ताउ यौ शौ छ, मैले पैचिङ्गको पर्यटनसम्बन्धी एउटा किताब किन्नचाहेको छु।

कमलः वो श्यांग माई पन पैचिङ्ग ताउ यौ शौ छ।

वार्तालाप तीन

कः निन हाउ। वो श्यांग माई पन पैचिङ्ग ताउ यौ शौ छ।

खः ना निन ट् चे शांग अर छंग। च्यौ चाई तेन थि चो पेन।

कमलः "उपन्यास" भन्ने शब्दलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

वर्षाः त्यसलाई "श्याउ शो"भनिन्छ।

कमलः मैले "अंग्रेजी उपन्यास" किन्नचाहेको छु। कहाँ छ?

कमलः तपाईंले "छिंग वन यिंग वन श्याउ शो चाई चि छंग माई"भन्नुपर्छ।

कमलः छिंग वन यिंग वन श्याउ शो चाई चि छंग माई?

वर्षाः छिंग वन, कृपया भन्नुहोस।

कमलः छिंग वन।

वर्षाः यिंग वन, अंग्रेजी भाषा।

कमलः यिंग वन।

वर्षाः श्याउ शो। उपन्यास।

कमलः श्याउ शो।

वर्षाः चाई, छ।

कमलः चाई।

वर्षाः चि छंग, कुन तला।

कमलः चि छंग।

वर्षाः माई, बेच्नु।

कमलः माई।

वर्षाः छिंग वन यिंग वन श्याउ शो चाई चि छंग माई? अंग्रेजी उपन्यास कुन तलामा बेचिन्छ? मलाई भन्नुहोस।

कमलः छिंग वन यिंग वन श्याउ शो चाई चि छंग माई?

वार्तालाप चार

कः छिंग वन यिंग वन श्याउ शो चाई चि छंग माई?

खः चाई स् छंग।

वर्षाः अब आजका पूरै वार्तालाप सुनौं।

वार्तालाप एक

कः ना अर यौ ता त शु तेन?

खः छ्यु वांग फु चिंग खान खान। ना अर यौ क पु छो त शु तेन।

वार्तालाप दुइ

कः वो याउ माई पन च तेन।

खः शन मो च तेन?

कः यिंग-हान, हान-यिंग दोहोरो शब्द कोष।

खः हाई श्यु याउ शन मो मा?

कः हाई याउ यि पन हान यु ठ्रंग यु च तेन।

वार्तालाप तिन

कः निंन हाउ। वो श्यांग माई पन पैचिङ्ग ताउ यौ शौ छ।

खः ना निंन ट् चे शांग अर छंग। च्यौ चाई तेन थि चो पेन।

वार्तालाप चार

कः छिंग वन यिंग वन श्याउ शो चाई चि छंग माई?

खः चाई स् छंग।

वर्षाः भर्खरै सुन्नुभयो आजका सम्पूर्ण वार्तालाप। अब चिनियाँ संस्कृतिबारे केही जानकारी।

कमलः चिनियाँ साथीसँग टेलिफोन गर्दा तिनीहरु सधैं नै "फुर्सदको बेलामा आउनोस" वा "फुर्सदको बेलामा खेल्न आउनोस"भन्ने वाक्य दोहर्‍याउने गर्छन। यो तपाईंप्रति तिनीहरुको मित्रता प्रदर्शन गर्ने वाक्य हो। औपचारिक निमन्त्रणा होइन। चिनियाँहरुबीच एकले अर्काको घर जानु सामान्य कुरा हो। पाहुनालाई निमन्त्रणा पठाउँदा समय तोक्नुपर्दैन। तपाईं कुनै साथीसँग भेट्न जानुअघि उसलाई भनेर उसको फुर्सदको बेलामा जान सक्नुहुन्छ। आधुनिक जीवनको तिब्र गति र आधुनिक सञ्चार तरिकाको विकासका कारणले गर्दा साथीहरु एकले अर्काको घरमा गएर भेट्ने अवस्था पहिलेभन्दा कम देखिन्छ। यसको सट्टा मोबाइलमार्फत छोटो सूचना वा इमेल आदि तरिकामार्फत आफ्नो शुभकामना व्यक्त गरिन्छ।

वर्षाः श्रोतामित्रहरु, आजको पाठ यहीं पूरा हुन्छ। अन्तमा तपाईंलाई एउटा सानो प्रश्नः चिनियाँ भाषामा "मैले एउटा शब्दकोष किन्नचाहेको छु" भन्ने वाक्यलाई कसरी भन्ने?

कमलः यसको उत्तर हामीलाई इ-मेल वा पत्रबाट पठाउनोस। हाम्रो ठेगाना हो Nepali service, CRI-6,China Radio International,P.O. Box 4216, Beijing, P.R. China वा सी.आर.आई. पोष्ट बक्स नँ-405 काठमाडौंमा पठाउनसक्नुहुन्छ।

वर्षाः हामीलाई फेरि सुन्नका लागि https://nepal.cri.cn लग गर्नुहोला। चाइ च्यान।

कमलः चाई चेन।

जानकारी तथा लेखहरु
सुझाउ