फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

पाठ त्रिपन्न

(GMT+08:00) 2014-01-28 14:24:43

वर्षाः सबैलाई नमस्कार। दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा कार्यक्रमबाट वर्षाको।

दयारामः नमस्कार। म सञ्चालक दयाराम दहाल हुँ।

वर्षाः गत पाठमा हामीले शिशुविद्यालयमा प्रयोग गरिने केही शव्दबारे सिकेका थियौं। उदाहरणका लागि "तपाईंको विद्यालयमा स्कुल बसको सुविधा छ कि" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा "यौ मै यौ पान ठ्र" भनिन्छ।

दयारामः यौ मै यौ पान ठ्र?

वर्षाः पान ठ्र , स्कुल वा अफिल बस।

दयारामः पान ठ्र ।

वर्षाः "मै थेन चि तेन चे सुंग"? हरेक दिन कहिले छोराछोरीलाई यहाँ पुर्‍याउने र यहाँबाट फिर्ता लिने?

दयारामः मै थेन चि तेन चे सुंग?

वर्षाः चि तेन, कति बजे।

दयारामः चि तेन।

वर्षाः चे सुंग, फिर्ता लिनु र पुर्‍याउनु।

दयारामः चे सुंग।

वर्षाः "तुआन ऊ चे वो मन फांग च्या सान थेन"। तुआन ऊ चाडमा हाम्रो तीन दिनको बिदा छ।

दयारामः तुआन ऊ चे वो मन फांग च्या सान थेन।

वर्षाः तुआन ऊ चे, चीनको एउटा परम्परागत चाड।

दयारामः तुआन ऊ चे।

वर्षाः फांग सान थेन च्या, तीन दिनको बिदा।

दयारामः फांग सान थेन च्या।

वर्षाः "ट्र ट्राँग ह खा सुंग कै नि"।, यो कार्ड तपाईंलाई दिनु।

दयारामः ट्र ट्राँग ह खा सुंग कै नि।

वर्षाः ट्र ट्राँग ह खा। यो कार्ड।

दयारामः ट्र ट्राँग ह खा।

वर्षाः सुंग कै नि, तपाईंलाई दिनु।

दयारामः सुंग कै निन।

वर्षाः अब गत पाठका सम्पूर्ण वार्तालाप सुनौं।

वार्तालाप एक

कः निन हाउ। छिंग वन नि मन श्वे श्याउ यौ मै यौ पान ठ्र?

खः वो मन ट्र अर यौ पान ठ्र।

वार्तालाप दुइ

कः मै थेन चि तेन चे सुंग।

खः चाउ शांग पा तेन छ्यु चे। पांग वान उ तेन सुंग व्है छ्यु।

वार्तालाप तीन

कः तुआन ऊ चे वो मन फांग सान थेन च्या।

खः ट्रु निन चे र(हलन्द) ख्वाई ल।

वार्तालाप चार

कः ट्र ट्राँग ह खा सुंग कै निन।

खः ट्रन फ्याउ ल्यांग। शे शे।

दयारामः गत पाठका बिषयबारे आजलाई यत्ति नै। अब आजका बिषयतिर लागौं।

मुख्य बिषयः

यौ वन थि मा?

ट्र क च् श् शन मो यि स?

छिंग निन चाई श्वो यि पेन।

छिंग निन मान यि तेन श्वो।

वर्षाः कक्षामा शिक्षकले सधैं नै विद्यार्थीलाई प्रश्न छ कि भन्ने कुरा सोध्ने गर्दछन्। यो कुरालाई चिनियाँ भाषामा "यौ मन थि मा?" भनिन्छ।

दयारामः यौ वन थि मा?

वर्षाः यौ, छ।

दयारामः यौ।

वर्षाः वन थि, प्रश्न वा समस्या।

दयारामः वन थि।

वर्षाः मा, सहयोगी शब्द हो। ठोस अर्थ छैन।

दयारामः वन थि।

वर्षाः यौ वन थि मा? प्रश्न छ कि?

दयारामः यौ वन थि मा?

वार्तालाप एक

कः वांग लाउ श् हाउ।

खः नि हाउ, यौ वन थि मा?

वर्षाः यौ वन थि? प्रश्न छ।

दयारामः यौ वन थि?

वर्षाः यौ वन थि मा? प्रश्न छ कि?

दयारामः यौ वन थि मा?

वार्तालाप एक

कः वांग लाउ श् हाउ।

खः नि हाउ। यौ वन थि मा?

दयारामः यस अक्षरको अर्थ के हो भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भनिन्छ?

वर्षाः यसलाई "ट्र क च् श शन मो यि स" भनिन्छ।

दयारामः ट्र क च् श शन मो यि स?

वर्षाः ट्र क। यो।

दयारामः ट्र क।

वर्षाः च् , अक्षर।

दयारामः च्।

वर्षाः श, हुनु।

दयारामः श।

वर्षाः शन मो, के।

दयारामः शन मो।

वर्षाः यि स, अर्थ।

दयारामः यि स।

वर्षाः "ट्र क च् श शन मो यि स"? यस अक्षरको अर्थ के हो?

दयारामः ट्र क च् श शन मो यि स?

वार्तालाप दुइ

कः ट्र क च् श् शन मो यि स?

खः वो लाई कै नि चे श् यि श्या।

वर्षाः ट्र क च् , यो अक्षर।

दयारामः ट्र क च्।

वर्षाः श, हुनु।

दयारामः श।

वर्षाः शन मो यि स? अर्थ के हो?

दयारामः शन मो यि स?

वर्षाः ट्र क च् श् शन मो यि स?

दयारामः ट्र क च् श् शन मो यि स?

वार्तालाप दुइ

कः ट्र क च् श् शन मो यि स?

खः वो लाई कै नि चे श् यि श्या।

दयारामः तपाईंले पुनः एक पटक भन्नुहोस भन्ने वाक्यलाई कसरी भनिन्छ?

वर्षाः यसलाई "छिंग निन चाई श्वो यि पेन" भनिन्छ।

दयारामः छिंग निन चाई श्वो यि पेन।

वर्षाः छिंग, कृपया।

दयारामः छिंग।

वर्षाः निन, तपाईं।

दयारामः निन।

वर्षाः चाई, पुन।

दयारामः चाई।

वर्षाः श्वो, भन्नु।

दयारामः श्वो ।

वर्षाः यि पेन, एक पटक।

दयारामः यि पेन।

वर्षाः "छिंग निन चाई श्वो यि पेन"। तपाईंले पुनः एक पटक भन्नुहोस्।

दयारामः छिंग निन चाई श्वो यि पेन।

वार्तालाप तीन

कः छिंग निन चाई श्वो यि पेन।

खः हाउ त। ता च्या च् शी थिंग।

वर्षाः छिंग, कृपया।

दयारामः छिंग।

वर्षाः चाई श्वो यि पेन।

दयारामः चाई श्वो यि पेन।

वर्षाः "छिंग निन चाई श्वो यि पेन"। तपाईंले पुनः एक पटक भन्नुहोस।

वार्तालाप तीन

कः छिंग निन चाई श्वो यि पेन।

खः हाउ त। ता च्या च् शी थिंग।

दयारामः "अलि विस्तार भन्नुहोस" भन्ने वाक्यलाई कसरी भनिन्छ?

वर्षाः यसलाई "छिंग मान यि तेन श्वो"।

दयारामः छिंग मान यि तेन श्वो ।

वर्षाः छिंग कृपया।

दयारामः छिंग।

वर्षाः मान, ढिलो वा विस्तार।

दयारामः मान।

वर्षाः यि तेन, अलिकति।

दयारामः यि तेन।

वर्षाः श्वो , भन्नु।

दयारामः श्वो ।

वर्षाः "छिंग मान यि तेन श्वो"।, अलि विस्तार भन्नुहोस।

दयारामः छिंग मान यि तेन श्वो ।

वार्तालाप चार

कः छिंग मान यि तेन श्वो ।

खः तुइ पु छि। कांग छाई वो श्वो त ख नंग थाइ ख्वाई ल।

वर्षाः मान यि तेन, अलि ढिलो।

दयारामः मान यि तेन।

वर्षाः श्वो । भन्नु।

दयारामः श्वो।

वर्षाः "छिंग मान यि तेन श्वो । अलि विस्तार भन्नुहोस।

दयारामः छिंग मान यि तेन श्वो।

वार्तालाप चार

कः छिंग मान यि तेन श्वो ।

खः तुइ पु छि। कांग छाई वो श्वो त ख नंग थाइ ख्वाई ल।

वर्षाः अब आजका सम्पूर्ण वार्तालाप सुनौं।

वार्तालाप एक

कः वांग लाउ श् हाउ।

खः नि हाउ, यौ वन थि मा?

वार्तालाप दुइ

कः ट्र क च् श् शन मो यि स?

खः वो लाई कै नि चे श् यि श्या।

वार्तालाप तीन

कः छिंग निन चाई श्वो यि पेन।

खः हाउ त। ता च्या च् शी थिंग।

वार्तालाप चार

कः छिंग मान यि तेन श्वो ।

खः तुइ पु छि। कांग छाई वो श्वो त ख नंग थाइ ख्वाई ल।

वर्षाः अब चिनियाँ संस्कृतिबारे केही जानकारी

दयारामः चीनका विश्वविद्यालयमा विभिन्न कक्षाबीच ठूलो फरक देखिन्छ। सामान्यतया विदेशी भाषाबारे अध्ययनरत कक्षामा दश जना जति मात्र विद्यार्थी हुन्छन्। यसबाट हरेक विद्यार्थीले प्रत्यक्ष अभ्यास गर्ने अवसर पाउँछन्। केही चर्चित सार्वजनिक कक्षामा आउने विद्यार्थीहरुको संख्या एक सयभन्दा बढी पुग्छ। पहिले विद्यार्थीले शिक्षकको कुरा सुन्ने मात्र गर्दछन् भने अब विद्यार्थीहरु झन झन बढी रुपमा आफ्नो पाठमा भाग लिने गर्दछन्। उदाहरणका लागि विद्यार्थीले आफ्नो क्लासमा केही प्रदर्शन गर्ने गर्दछन् र शिक्षकले पनि सधैं नै कुनै बिषयबारे छलफल गराउने गर्दछन। यसबाट विद्यार्थीले सम्बन्धित बिषयबारे अझ राम्ररी सिक्न पाउँछन।

वर्षाः आजको पाठ टुँग्याउनुअघि म एउटा सानो प्रश्न तपाईंलाई सोध्न चाहन्छुः छिंग मान यि तेन शो भन्ने वाक्यको नेपाली अर्थ के हुन्छ ?

दयारामः तपाईंहरुलाई यस प्रश्नको सही उत्तर थाहा छ भने हामीलाई आफ्नो जवाफ पठाउनुहोला। हाम्रो ठेगाना हो-

Nepali service, CRI-6,China Radio International, P.O. Box 4216,Beijing.P.R. China वा सी.आर.आई.पोष्ट नँ.-405 काठमाडौं नेपाल

वर्षाः हाम्रो कार्यक्रम फेरि सुन्नका लागि https://nepal.cri.cn मा लग गर्नुहोला। कार्यक्रमको बारेमा अरु बढी थाहा पाउनका लागि हाम्रो वेभ-साइट हेर्नुहोस्। नमस्कार म वर्षाको, चाई चेन।

दयारामः म दयारामको पनि नमस्कार। चाई चेन।

जानकारी तथा लेखहरु
सुझाउ