फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

पाठ सन्ताउन्न

(GMT+08:00) 2014-01-28 14:26:02

वर्षा: श्रोताहरु नमस्कार। दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा नियमित कार्यक्रमबाट म वर्षाको।

दायाराम: नमस्कार। म आजको उद्‍घोषक दायाराम दाहाल। गएको पाठमा हामीले इन्टरनेट बारसम्बन्धी विषयबारे चर्चा गरेका छौं।

वर्षा: हो नि। अब हामी गत पाठका मुख्य वाक्य पुनः एक पटक दोहर्‍याएर सिकौं। पहिलो वाक्य: "इन्टरनेट बार कहाँ छ?" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

दायाराम: मलाई याद छ। "ना अर यौ वाङ्ग पा"।

वर्षा: एकदमै ठीक छ। "ना अर यौ" भनेको "कहाँ छ" हो।

दायाराम: ना अर यौ।

वर्षा: वाङ्ग पा, इन्टरनेट बार।

दायाराम: वाङ्ग पा।

वर्षा: पूरा वाक्य चाहिं: ना अर यौ वाङ्ग पा।

दायाराम: "ना अर यौ वाङ्ग पा"।, इन्टरनेट बार कहाँ छ।

वर्षा: अब अर्को वाक्य: नि यौ च् ची त पो ख मा?

दायाराम: "नि यौ च् ची त पो ख मा?" त्यसको अर्थ "तिम्रो आफ्नो ब्लोगछ कि" भन्ने रहेको छ।

वर्षा: "च् ची त पो ख", आफ्नो ब्लोग।

दायाराम: च् ची त पो ख।

वर्षा: पूर्ण वाक्य: नि यौ च् ची त पो ख मा।

दायाराम: "नि यौ च् ची त पो ख मा?" तिम्रो आफ्नो ब्लोग छ कि?

वर्षा: दायाराम ज्यू, "तिम्रो इ-मेलको ठेगाना के छ?" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

दायाराम: सजिलो छ, "नि त यौ श्याँग ति ट् श शन मो?

वर्षा: ठीक छ। नि त यौ श्याँग ति ट् श शन मो? "यौ श्याँग ति ट्" भनेको "इ-मेलको ठेगाना"।

दायाराम: यौ श्याँग ति ट् ।

वर्षा: नि त यौ श्याँग ति ट् श शन मो?

दायाराम: नि त यौ श्याँग ति ट् श शन मो? तिम्रो इ-मेलको ठेगाना के छ?

वर्षा: आफ्नो पासवर्ड बिर्सनुभएमा तपाईं "वो वाङ्ग ची मि मा ल" भन्ने वाक्य भन्न सक्नुहुन्छ।

दायाराम: हो नि। "वो वाङ्ग ची मि मा ल"।

वर्षा: "वाङ्ग ची मि मा" भनेको पासवर्ड बिर्सनु।

दायाराम: वाङ्ग ची मि मा।

वर्षा: पूरा वाक्य: वो वाङ्ग ची मि मा ल।

दायाराम: "वो वाङ्ग ची मि मा ल"।, मैले पासवर्ड बिर्सेको छु।

वर्षा: अब हामी गएको पाठका सम्पूर्ण वार्तालाप सुनौं।

वार्तालाप एक

क: ना अर यौ वाङ्ग पा?

ख: वो वो मन श्वे श्याउ तुंग नान च्याउ च्यौ यौ यि क।

वार्तालाप दुइ

कः नि यौ च् चि त पो ख मा?

खः तांग रान ल। वो त पो ख तेन चि ल्यु हाई थिंग

वार्तालाप तीन

कः नि त यौ श्यांग ति ट् श शन मो?

खः Chinese@crifm.com.

वार्तालाप चार

कः आई या! वो वांग चि मि मा ल।

खः मै क्वान शि, चाई श् यि छ्।

दायाराम: गएको पाठका विषय आजलाई यत्ति नै। अब आजको विषयतर्फ लागौं।

आजका मुख्य वाक्यहरु यस प्रकार छनः

वो त हान यू पु हाउ।

वो थिङ्ग पु तुङ्ग।

शन मो श हौ खाइ श्वे?

यी क श्वे छि त श्वे फै श् त्वो शाउ?

दायाराम: वर्षाजी, "मेरो चिनियाँ भाषा राम्रो छैन" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

वर्षा: सजिलो छ, तपाईं "वो त हान यू पु हाउ" भन्न सक्नुहुन्छ।

दायाराम: वो त हान यू पु हाउ।

वर्षा: वो त। मेरो।

दायाराम: वो त।

वर्षा: हान यू, चिनियाँ भाषा।

वर्षा: यस वाक्यमा "पु" भन्ने शब्दको अर्थ "छैन" भन्ने रहेको छ।

दायाराम: पु।

वर्षा: हाउ, राम्रो।

दायाराम: हाउ।

वर्षा: पूर्ण वाक्य: वो त हान यू पु हाउ।

दायाराम: "वो त हान यू पु हाउ"।, मेरो चिनियाँ भाषा राम्रो छैन।

वर्षा: अब तलको वार्तालाप सुन्नुहोस।

वार्तालाप एक

क: निन यी छेन श्वे को हान यू मा?

ख: श्वे को यी तेअर, वो त हान यू पु हाउ।

क: नि श्वो त थिङ्ग हाउ त।

दायाराम: मेरो चिनियाँ भाषा त्यति राम्रो छैन। यसैले उनीहरुको कुरा मैले बुझिन।

वर्षा: तपाईको कुरालाई चिनियाँ भाषामा "वो थिङ्ग पु तुङ्ग" भन्नसकिन्छ।

दायाराम: वो थिङ्ग पु तुङ्ग।

वर्षा: वो, म।

दायाराम: वो।

वर्षा: थिङ्ग, सुन्नु।

दायाराम: थिङ्ग।

वर्षा: "पु तुङ्ग" भनेको "नबुझ्नु"।

दायाराम: पु तुङ्ग।

वर्षा: पूर्ण वाक्य: वो थिङ्ग पु तुङ्ग।

दायाराम: "वो थिङ्ग पु तुङ्ग"।, मैले बुझिनँ।

वर्षा: अब तलको वार्तालाप सुन्नुहोस।

वार्तालाप दुइ

क: वो थिङ्ग पु तुङ्ग। निन ह्वै श्वे यिङ्ग यू मा?

ख: त्वै पु छि, वो पु ह्वै श्वो यिङ्ग यू।

दायाराम: वर्षाजी, "विद्यालय कहिले खुल्छ?" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

वर्षा: तपाई "शन मो श हौ खाइ श्वे?" भन्न सक्नुहुन्छ।

दायाराम: शन मो श हौ खाइ श्वे ?

वर्षा: ठीक छ। "शन मो श हौ" भनेको "कहिले"।

दायाराम: शन मो श हौ।

वर्षा: खाइ श्वे, विद्यालय खुल्छ।

दायाराम: खाइ श्वे ।

वर्षा: पूरा वाक्य: शन मो श हौ खाइ श्वे?

दायाराम: शन मो श हौ खाइ श्वे? विद्यालय कहिले खुल्छ?

वर्षा: अब तलको वार्तालाप सुन्नुहोस।

वार्तालाप तीन

क: शन मो श हौ खाइ श्वे?

ख: च्यौ युए यी हाउ।

दायाराम: वर्षाजी, मसँग अन्तिम प्रश्न छ।

वर्षा: भन्नोस् न!

दायाराम: "एक सत्रका लागि कति फी लाग्छ?" भन्ने कुरालाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

वर्षा: तपाईं "यी क श्वे छि त श्वे फै श त्वो शाउ?" भन्न सक्नुहुन्छ।

दायाराम: यी क श्वे छि त श्वे फै श त्वो शाउ?

वर्षा: ठीक छ। "यी क श्वे छि" भनेको "एक सत्र"।

दायाराम: यी क श्वे छि।

वर्षा: श्वे फै। फी।

दायाराम: श्वे फै।

वर्षा: श त्वो शाउ, कति लाग्छ।

दायाराम: श त्वो शाउ।

वर्षा: पूरा वाक्य: यी क श्वे छि त श्वे फै श त्वो शाउ?

दायाराम: "यी क श्वे छि त श्वे फै श त्व शाउ?" एक सत्रका लागि कति फी लाग्छ?

वर्षा: अब तलको वार्तालाप सुन्नुहोस।

वार्तालाप चार

क: यी क श्वे छि त श्वे फै श त्वो शाउ?

ख: यी क श्वे छि यी वान।

दायाराम: अब हामी आजका मुख्य वाक्य पुनः एक पटक दोहर्‍याएर सिकौं।

वर्षा: हुन्छ। पहिलो वाक्य: "वो त हान यू पु हाउ"।, मेरो चिनियाँ भाषा राम्रो छैन।

दायाराम: वो त हान यू पु हाउ।

वर्षा: वो त, मेरो।

दायाराम: वो त।

वर्षा: हान यू, चिनियाँ भाषा।

वर्षा: यस वाक्यमा "पु" भन्ने शब्दको अर्थ "छैन" भन्ने रहेको छ।

दायाराम: पु।

वर्षा: हाउ, राम्रो।

दायाराम: हाउ।

वर्षा: दोस्रो वाक्य: "वो थिङ्ग पु तुङ्ग"।, मैले बुझिनँ।

दायाराम: वो थिङ्ग पु तुङ्ग।

वर्षा: वो, म।

दायाराम: वो।

वर्षा: थिङ्ग, सुन्नु।

दायाराम: थिङ्ग।

वर्षा: "पु तुङ्ग" भनेको "नबुझ्नु" हो।

दायाराम: पु तुङ्ग।

वर्षा: तेस्रो वाक्य: "शन मो श हौ खाइ श्वे?" विद्यालय कहिले खुल्छ?

दायाराम: शन मो श हौ खाइ श्वे?

वर्षा: "शन मो श हौ" भनेको "कहिले"।

दायाराम: शन मो श हौ।

वर्षा: खाइ श्वे, विद्यालय खुल्छ।

दायाराम: खाइ श्वे।

वर्षा: अब अन्तिम वाक्य: "यी क श्वे छि त श्वे फै श त्वो शाउ?" एक सत्रका लागि कति फी लाग्छ?

दायाराम: यी क श्वे छि त श्वे फै श त्वो शाउ।

वर्षा: "यी क श्वे छि" भनेको "एक सत्र" हो।

दायाराम: यी क श्वे छि।

वर्षा: श्वे फै, फी।

दायाराम: श्वे फै।

वर्षा: श त्वो शाउ, कति लाग्छ।

दायाराम: श त्वो शाउ।

वर्षा: अब आजका पूरै वार्तालाप सुन्नुहोस्।

वार्तालाप एक

क: निन यी छेन श्वे को हान यू मा?

ख: श्वे को यी तेअर, वो त हान यू पु हाउ।

क: नि श्वो त थिङ्ग हाउ त।

वार्तालाप दुइ

क: वो थिङ्ग पु तुङ्ग। निन ह्वै श्वे यिङ्ग यू मा?

ख: त्वै पु छि, वो पु ह्वै श्वो यिङ्ग यू।

वार्तालाप तीन

क: शन मो श हौ खाइ श्वे?

ख: च्यौ युए यी हाउ।

वार्तालाप चार

क: यी क श्वे छि त श्वे फै श त्वो शाउ?

ख: यी क श्वे छि यी वान।

वर्षाः अब चिनियाँ संस्कृतिबारे केही जानकारी।

दायाराम: चीनका प्रायजसो विश्वविद्यालयमा आफ्नो लामो इतिहास तथा विशेषतायुक्त संस्कृतिको ब्याख्या गरिने नाराहरु छन्। जस्तै: पैचिङ्ग विश्वविद्यालयको "मातृभूमिप्रेमी, प्रगति, प्रजातन्त्र तथा विज्ञान" भन्ने नाराबाट पहिले पैचिङ्ग विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले स्वतन्त्रको सिर्जनाका लागि अथक प्रयास गरेको घत लाग्दो भावना प्रतिबिम्बित गरिन्छ। प्रायजसो विश्वविद्यालयका नारा प्राचीन चीनका प्रसिद्ध ग्रन्थबाट निर्मित गरिएकाले त्यसमा गहिरो सांस्कृतिक वातावरण पनि भरिपूर्ण देखिएको छ। छिङ्ग व्हा विश्वविद्यालयको नारा पनि "चीन राष्ट्रको मुद्धिमता" मानिने प्राचीन चीनको महा ग्रन्थ "चौ यी" बाट निर्मित गरिएको छ भने फु तान विश्वविद्यायको नारा प्राचीन चीनका महा विचारक, राजनैतिज्ञ र शिक्षा-विद्बान कन्फ्यूसस तथा उहाँका विद्यार्थीहरुका महत्वपूर्ण भनाई राखिएको लुन य्वी नामक महा ग्रन्थबाट निर्मित गरिएको छ।

वर्षाः श्रोता-मित्रहरु आजको पाठ यहीं पूरा हुन्छ। अन्तमा तपाईलाई एउटा प्रश्नः "विद्यालय कहिले खुल्छ?" भन्ने प्रश्नलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

दायाराम: यस प्रश्नको उत्तर तपाईं हाम्रो ठेगाना Nepali service, CRI-6,China Radio International, P.O. Box 4216,Beijing.P.R. China वा सी.आर.आई.पोष्ट नँ.-405 काठमाडौं नेपालमा पठाउन सक्नुहुन्छ।

वर्षाः हाम्रो कार्यक्रम फेरि सुन्नका लागि https://nepal.cri.cn मा लग गर्नुहोला। कार्यक्रमको बारेमा अरु बढी थाहा पाउनका लागि हाम्रो वेभ-साइट हेर्नुहोस्। नमस्कार म वर्षाको, चाई चेन।

दयारामः म दयारामको पनि नमस्कार। चाई चेन।

जानकारी तथा लेखहरु
सुझाउ