फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

पाठ अन्ठाउन्न

(GMT+08:00) 2014-01-28 14:26:27

वर्षा: श्रोताहरु नमस्कार। दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा नियमित कार्यक्रमबाट म वर्षाको।

दयाराम: नमस्कार। म आजको उद्‍घोषक दयाराम दाहाल। गएको पाठमा हामीले विद्यालयमा नाम दर्ता गर्ने विषयबारे चर्चा गरेका थियौँ।

वर्षा: हो नि। अब हामी गत पाठका मुख्य वाक्य पुनः एक पटक दोहोर्‍याएर सिकौं। मेरो चिनियाँ भाषा राम्रो छैन भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

दयाराम: मलाई याद छ। वो त हान यू पु हाउ।

वर्षा: ठीक छ, वो त, मेरो।

दयाराम: वो त।

वर्षा: हान यू, चिनियाँ भाषा।

वर्षा: यस वाक्यमा "पु" भन्ने शब्दको अर्थ "छैन" भन्ने रहेको छ।

दयाराम: पु।

वर्षा: हाउ, राम्रो।

दयाराम: हाउ।

वर्षा: दोस्रो वाक्य: वो थिङ्ग पु तुङ्ग, मैले बुझिन।

दयाराम: वो थिङ्ग पु तुङ्ग।

वर्षा: वो, म।

दयाराम: व।

वर्षा: थिङ्ग, सुन्नु।

दयाराम: थिङ्ग।

वर्षा: "पु तुङ्ग" भनेको बुझ्नुहुन्न।

दयाराम: पु तुङ्ग।

वर्षा: तेस्रो वाक्य: "शन मो श हौ खाइ श्वे?" विद्यालय कहिले खुल्छ?

दयाराम: शन मो श हौ खाइ श्वे।

वर्षा: "शन मो श हौ" भनेको "कहिले"।

दयाराम: शन मो श हौ।

वर्षा: खाइ श्वे, विद्यालय खुल्छ।

दयाराम: खाइ श्वे।

वर्षा: अब अन्तिम वाक्य: "यी क श्वे छि त श्वे फै श त्वो शाउ?" एक सत्रका लागि कति फी लाग्छ?

दयाराम: यी क श्वे छि त श्वे फै श त्वो शाउ।

वर्षा: "यी क श्वे छि" भनेको "एक सत्र" हो।

दयाराम: यी क श्वे छि।

वर्षा: श्वे फै, फी।

दयाराम: श्वे फै।

वर्षा: श त्वो शाउ, कति लाग्छ।

दयाराम: श त्वो शाउ।

वर्षा: अब हामी गएको पाठका सम्पूर्ण वार्तालाप सुनौं।

वार्तालाप एक

क: निन यी छेन श्वे को हान यू मा?

ख: श्वे को यी तेअर, वो त हान यू पु हाउ।

क: नि श्वो त थिङ्ग हाउ त।

वार्तालाप दुइ

क: वो थिङ्ग पु तुङ्ग। निन ह्वै श्वे यिङ्ग यू मा?

ख: त्वै पु छि, वो पु ह्वै श्वो यिङ्ग यू।

वार्तालाप तीन

क: शन मो श हौ खाइ श्वे?

ख: च्यौ युए यी हाउ।

वार्तालाप चार

क: यी क श्वे छि त श्वे फै श त्वो शाउ?

ख: यी क श्वे छि यी वान।

दयाराम: गएको पाठका विषयको पुनरावेदन यत्ति नै। अब आजको विषयतर्फ लागौं।

आजका मुख्य वाक्यहरु यस प्रकार छनः

वो याउ यी फिङ्ग फि च्यौ।

निन याउ नै ट्रोंग फि च्यौ?

याउ च्या पिङ्ग मा?

यौ मै यौ थान स्वान यिन ल्याउ?

वर्षा: दयारामजी, लामो समयको चिनियाँ भाषा सिकेपछि हामी बारमा जाऔंला!

दयाराम: हुन्छ! तर बार पुगेपछि "मलाई एक बोतल बियर चाहिन्छ" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

वर्षा: सजिलो छ, म तपाईंलाई सिकाउँछु। तपाईं "वो याउ यी फिङ्ग फि च्यौ" भन्न सक्नुहुन्छ।

दयाराम: वो याउ यी फिङ्ग फि च्यौ।

वर्षा: ठीक छ, "वो याउ" भनेको "मलाई चाहिन्छ"।

दयाराम: वो याउ।

वर्षा: "यी फिङ्ग फि च्यौ" भनेको "एक बोतल बियर" हो।

दयाराम: यी फिङ्ग फि च्यौ।

वर्षा: फि च्यौ" बियर।

दयाराम: फि च्यौ।

वर्षा: वो याउ यी फिङ्ग फि च्यौ।

दयाराम: "वो याउ यी फिङ्ग फि च्यौ"।, मलाई एक बोतल बियर चाहिन्छ।

वर्षा: अब तलको वार्तालाप सुन्नुहोस्।

वार्तालाप एक

क: छिङ्ग वन निन ह तेन शन मो?

ख: वो याउ यी फिङ्ग फि च्यौ।

क: छिङ्ग शाउ तङ्ग। मा शाङ्ग च्यौ लाई।

ख: शे शे।

वर्षा: अब अर्को वाक्य: "निन याउ नै ट्रोंग फि च्यौ?" तपाईंलाई कुन किसिमको बियर चाहिन्छ?

दयाराम: निन याउ नै ट्रोंग फि च्यौ?

वर्षा: निन, तपाईं।

दयाराम: निन।

वर्षा: याउ, चाहिन्छ।

दयाराम: याउ।

वर्षा: "नै चोङ्ग फि च्यौ" भनेको "कुन किसिमको बियर" हो।

दयाराम: नै चोङ्ग फि च्यौ।

वर्षा: पूर्ण वाक्य: निन याउ नै ट्रोंग फि च्यौ?

दयाराम: "निन याउ नै ट्रोंग फि च्यौ?" तपाईंलाई कुन किसिमको बियर चाहिन्छ?

वर्षा: अब तलको वार्तालाप सुन्नुहोस।

वार्तालाप दुइ

क: निन याउ नै ट्रोंग फि च्यौ?

ख: वो याउ फिङ्ग ट्रुवाँग त।

वर्षा: दयाराम जी, तपाईं स्कट्ल्याण्डको विस्की चाहनु भएमा बारका सेवकले सामान्य रुपमा तपाईंसमक्ष "आइस चाहिन्छ कि" भन्ने प्रश्न सोध्छन्। "आइस चाहिन्छ कि" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने तपाईंलाई थाहा छ कि?

दयाराम: मलाई थाहा छैन। सिकाउनोस् न।

वर्षा: तपाईं "याउ च्या पिङ्ग मा" भन्न सक्नुहुन्छ।

दयाराम: याउ च्या पिङ्ग मा।

वर्षा: ठीक छ, "याउ" भनेको "चाहिन्छ"।

दयाराम: याउ

वर्षा: पिङ्ग, आइस।

दयाराम: पिङ्ग।

वर्षा: च्या पिङ्ग, आइस थप्नु।

दयाराम: च्या पिङ्ग ।

वर्षा: याउ च्या पिङ्ग मा।

दयाराम: "याउ च्या पिङ्ग मा?" आइस चाहिन्छ कि। अनि "मलाई आइस चाहिंदैन" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

वर्षा: तपाईं "पु च्या पिङ्ग" भन्न सक्नुहुन्छ।

दयाराम: पु च्या पिङ्ग।

वर्षा: "पु च्या", चाहिंदैन।

दयाराम: पु च्या।

वर्षा: पिङ्ग, आइस।

दयाराम: पिङ्ग।

वर्षा: पूर्ण वाक्य: पु च्या पिङ्ग।

दयाराम: पु च्या पिङ्ग, आइस चाहिंदैन।

वर्षा: अब तलको वार्तालाप सुन्नुहोस्।

वार्तालाप तीन

क: छिङ्ग वन निन ह तेन शन मो?

ख: वो याउ यी पै सु क लान वै श ची।

क: याउ च्या पिङ्ग मा?

ख: पु च्या पिङ्ग।

वर्षा: हरेक मान्छे बार गएर रक्सी मात्र खाने होइनन्। उनीहरु अन्य हल्का पेय पनि पिउन चाहन्छन्।

दयाराम: हो, त्यसलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

वर्षा: तपाईं "यौ मै यौ थान स्वान यिन ल्याउ" भन्न सक्नुहुन्छ।

दयाराम: यौ मै यौ थान स्वान यिन ल्याउ।

वर्षा: यौ मै यौ, "छ कि छैन" भन्ने अर्थ।

दयाराम: यौ मै यौ।

वर्षा: "थान स्वान यिन ल्याउ" भनेको "पिउने हल्का पेय"।

दयाराम: थान स्वान यिन ल्याउ।

वर्षा: यौ मै यौ थान स्वान यिन ल्याउ?

दयाराम: "यौ मै यौ थान स्वान यिन ल्याउ?" पिउने हल्का पेय छ कि?

वर्षा: अब तलको वार्तालाप सुन्नुहोस।

वार्तालाप चार

क: यौ मै यौ थान स्वान यिन ल्याउ?

ख: यौ, निन याउ नै ट्रोंग?

क: वो याउ यी फिङ्ग ख ल।

ख: हाउ त, छिङ्ग शाउ तङ्ग।

दयाराम: अब हामी आजका मुख्य वाक्यहरु पुनः एक पटक दोहर्‍याएर सिकौं।

वर्षा: हुन्छ। पहिलो वाक्य: वो याउ यी फिङ्ग फि च्यौ।

दयाराम: "वो याउ यी फिङ्ग फि च्यौ"।, मलाई एक बोतल बियर चाहिन्छ।

वर्षा: "वो याउ" भनेको "मलाई चाहिन्छ"।

दयाराम: वो याउ।

वर्षा: "यी फिङ्ग फि च्यौ" भनेको "एक बोतल बियर" हो।

दयाराम: यी फिङ्ग फि च्यौ।

वर्षा: फि च्यौ, बियर।

दयाराम: फि च्यौ।

वर्षा: दोस्रो वाक्य: "निन याउ नै ट्रोंग फि च्यौ?" तपाईंलाई कुन किसिमको बियर चाहिन्छ?

दयाराम: निन याउ नै ट्रोंग फि च्यौ?

वर्षा: निन, तपाईं।

दयाराम: निन।

वर्षा: याउ, चाहिन्छ।

दयाराम: याउ।

वर्षा: "नै चोङ्ग फि च्यौ" भनेको "कुन किसिमको बियर" हो।

दयाराम: नै चोङ्ग फि च्यौ।

वर्षा: तेस्रो वाक्य: याउ च्या पिङ्ग मा?

दयाराम: "याउ च्या पिङ्ग मा?" आइस चाहिन्छ कि?

वर्षा: "याउ" भनेको "चाहिन्छ"।

दयाराम: याउ

वर्षा: पिङ्ग" "आइस"को अर्थ।

दयाराम: पिङ्ग।

वर्षा: च्या पिङ्ग, आइस थप्नु अथवा आइस चाहिन्छ।

दयाराम: च्या पिङ्ग।

वर्षा: अन्तिम वाक्य: "यौ मै यौ थान स्वान यिन ल्याउ?" पिउने हल्का पेय छ कि?

दयाराम: यौ मै यौ थान स्वान यिन ल्याउ?

वर्षा: यौ मै यौ। छ कि छैन भन्ने अर्थ।

दयाराम: यौ मै यौ।

वर्षा: "थान स्वान यिन ल्याउ" भनेको "पिउने हल्का पेय"।

दयाराम: थान स्वान यिन ल्याउ।

वर्षा: अब आजका पूरै वार्तालाप सुन्नुहोस्।

वार्तालाप एक

क: छिङ्ग वन निन ह तेन शन मो?

ख: वो याउ यी फिङ्ग फि च्यौ।

क: छिङ्ग शाउ तङ्ग। मा शाङ्ग च्यौ लाई।

ख: शे शे।

वार्तालाप दुइ

क: निन याउ नै ट्रोंग फि च्यौ?

ख: वो याउ फिङ्ग ट्रुवाँग त।

वार्तालाप तीन

क: छिङ्ग वन निन ह तेन शन मो?

ख: वो याउ यी पै सु क लान वै श ची।

क: याउ च्या पिङ्ग मा?

ख: पु च्या पिङ्ग।

वार्तालाप चार

क: यौ मै यौ थान स्वान यिन ल्याउ?

ख: यौ, निन याउ नै ट्रोंग?

क: वो याउ यी फिङ्ग ख ल।

ख: हाउ त, छिङ्ग शाउ तङ्ग।

वर्षाः अब चिनियाँ संस्कृतिबारे केही जानकारी।

दयाराम: गत शताव्दीको नब्बेको दशकदेखि "बार संस्कृति" क्रमश: चीनका ठूला-ठूला शहरमा देखा परेको देखिन्छ। बार सम्बन्धी व्यवसाय एकदमै समृद्ध हुँदैगएको कुरा चीनको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनसँग घनिष्ट सम्बन्ध रहेको छ। अर्थतन्त्रको विकास एकदम भैरहेको पैचिङ्ग, शाङ्गहाई तथा शन चौ शहरमा रहेका बारहरु झन् लोकप्रिय र रमाइला देखिन्छन्। हाल बार युवा-युवतीहरुका लागि आराम गर्ने सबैभन्दा आनन्दित तथा मनोरञ्जनात्मक ठाउँ बनिसकेको छ।

पैचिङ्गलाई चीनमा बारहरुको संख्या सबैभन्दा बढी भएको शहर मानिन्छ। त्यहाँका बारहरु भिन्ना-भिन्नै किसिमका हुन्छन्। तीमध्ये: सार्वजनिक बसद्बारा बनाइएको "बस बार", फुटबलसँग घनिष्ट सम्बन्ध रहेको "फुटबल बार", सिनेमा हेर्नसक्ने "सिनेमा बार" तथा कलाकारहरु भेला हुने "कला बार" ज्यादै विशेषतायुक्त र आकर्षित छन्। पैचिङ्गको श छा हाइ वरिपरि एउटा "बार सडक"अवस्थित छ। त्यहाँ विभिन्न शैलीका बारहरु, स्वच्छ ताल, डुङ्गाहरु तथा ढुङ्गे पुल मिल्दोजुल्दो देखिन्छन्। हरेक राति त्यहाँ ज्यादै रमाइलो वातावरणले भरिपूर्ण देखिन्छ। त्यस "बार सडक"ले प्राचीन पैचिङ्गलाई एउटा आधुनिक तथा रमणीय दृश्य थपिदिएको छ।

वर्षाः श्रोता-मित्रहरु आजको पाठ यहीं पूरा हुन्छ। अन्तमा तपाईलाई एउटा प्रश्नः मलाई एउटा बियर चाहिन्छ भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

दयाराम: यस प्रश्नको उत्तर तपाईं हाम्रो ठेगाना Nepali service, CRI-6,China Radio International, P.O. Box 4216,Beijing.P.R. China वा सी.आर.आई.पोष्ट नँ.-405 काठमाडौं नेपालमा पठाउन सक्नुहुन्छ।

वर्षाः हाम्रो कार्यक्रम फेरि सुन्नका लागि https://nepal.cri.cn मा लग गर्नुहोला। कार्यक्रमको बारेमा अरु बढी थाहा पाउनका लागि हाम्रो वेभ-साइट हेर्नुहोस्। नमस्कार म वर्षाको, चाई चेन।

दयारामः म दयारामको पनि नमस्कार। चाई चेन।

जानकारी तथा लेखहरु
सुझाउ