फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

पाठ अठसठ्ठी

(GMT+08:00) 2014-01-28 14:40:14

पहाड चढ्ने तथा दौडने

वर्षा: श्रोताहरु नमस्कार। दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा नियमित कार्यक्रमबाट म वर्षाको।

दयाराम: नमस्कार। म आजको उद्‍घोषक दयाराम।

वर्षा:गएको पाठ हामीले स्वास्थ्य तथा व्यायामबारे चर्चा गरेका थियौँ। अब हामी गत पाठका मुख्य वाक्य पुनः एक पटक दोहर्‍याएर सिकौं।

दयाराम:ठीक छ।

वर्षा: पि साइ खाइ श ल।

दयाराम: "पि साइ खाइ श ल"। प्रतियोगिता शुरु भयो।

वर्षा: पि साइ, प्रतियोगिता।

दयाराम: पि साइ।

वर्षा: "खाइ श ल", शुरु भयो।

दयाराम: खाइ श ल।

वर्षा: "पि साइ खाइ श ल"।, प्रतियोगिता शुरु भयो।

दयाराम: पि साइ खाइ श ल।

वर्षा: "था ता त ट्रन हाउ"।, उनी राम्रोसँग खेलिरहेका छन्।

दयाराम:था ता त ट्रन हाउ।

वर्षा: ट्रन हाउ, साँचिकै राम्रो।

दयाराम: ट्रन हाउ।

वर्षा: "श्वै ह श्वै पि?" यो कुन कुन टोलीबीचको प्रतियोगिता हो?

दयाराम: श्वै ह श्वै पि?

वर्षा: "श्वै ह श्वै?" कुन कुन टोली बीचको?

दयाराम: श्वै ह श्वै?

वर्षा: "पि", प्रतियोगिता गर्नु।

दयाराम: पि।

वर्षा: "श्वै ह श्वै पि?" यो कुनकुन टोलीबीचको प्रतियोगिता हो?

दयाराम: श्वै ह श्वै पि?

वर्षा: हाउ छ्यौ।

दयाराम: "हाउ छ्यौ", राम्रोसँग खेलेको।

वर्षा: "तपाईंले कुन टोली विजय हासिल गर्ने आशा लिनुभयो ?" नि शी वाङ श्वै यिङ?

दयाराम: नि शी वाङ श्वै यिङ?

वर्षा: शी वाङ, आशा लिनु।

दयाराम: शी वाङ।

वर्षा: श्वै यीङ, कसले विजय प्राप्त गर्ला?

दयाराम: श्वै यीङ।

वर्षा: "नि शी वाङ श्वै यिङ?" तपाईंले कुन टोलीले विजय हासिल गर्ने आशा लिनुभयो?

दयाराम: नि शी वाङ श्वै यिङ?

वर्षा: अब हामी गएको पाठका सम्पूर्ण वार्तालाप सुनौं।

वार्तालाप एक

क: "पि साइ खाइ श ल"। नि ख्वाइ लाइ खान या।

ख: श्वै ह श्वै पि?

क: ट्रोंग को त्वै हान को।

वार्तालाप दुई

क: था ता त ट्रन हाउ। था श च्वै पाङ त।

ख: वो खान यी पान। वो कङ शी ह्वान श यी हाउ छ्यौ युआन।

वार्तालाप तीन

क: हाउ छ्यौ।

ख: नि शी वाङ श्वै यीङ?

क: ताङ रान श ट्रोंग को त्वै ल।

ख: ट्रोंग को त्वै चोंग श पै हान को त्वै ता पाइ।

वर्षा:गएको पाठका विषय आजलाई यत्ति नै। अब आजको विषयतर्फ लागौं।

आजका मुख्य वाक्यहरु यस प्रकार छन्-

वो तौ ठ्रु हान ल।

वो यौ तिअर फा पु तोंग ल।

वो चिङ ठ्राँग छ्यु चेन शन फाङ।

क्वै चाइ चेन ठ्।

मुख्य विषय खेलकुदका कारण आज हामीले खेलकुदसम्बन्धी विषयहरुबारे निरन्तर रुपमा चर्चा गर्नेर्छौ।

दयाराम: ठीक छ। म पैचिङको श्याङशान पहाड चढ्दै छु। "मेरो पसिना आयो" लाई चिनियाँ भाषामा कसरी भनिन्छ?

वर्षा: "मेरो पसिना आयो" लाई चिनियाँ भाषामा "वो तौ ठ्रु हान ल" भनिन्छ।

दयाराम: वो तौ ठ्रु हान ल।

वर्षा: वो, म।

दयाराम: वो।

वर्षा: "तौ", त्यसको पहिलो टोन हो। त्यसको अर्थ "पूर्णतया" हो।

दयाराम: तौ।

वर्षा: ठ्रु हान, पसिना आयो। "ठ्रु" को पहिलो टोन हो भने "हान"को चौथो टोन हो।

दयाराम: ठ्रु हान।

वर्षा: "ल" यहाँ एउटा सहयोगी शव्द हो। त्यसको ठोस अर्थ छैन। त्यसले भूतकाल बुझाउँछ।

दयाराम: ल।

वर्षा: वो तौ ठ्रु हान ल।

दयाराम: "वो तौ ठ्रु हान ल"।, मेरो पसिना आयो।

वार्तालाप एक

क: वो तौ ठ्रु हान ल।

ख: ना वो मन श्यौ शी यि हुवै।

वर्षा: "वो तौ ठ्रु हान ल"।, मेरो पसिना आयो।

दयाराम: वो तौ ठ्रु हान ल।

वर्षा: "तौ, त्यसको पहिलो टोन हो। त्यसको अर्थ "पूर्णतया" हो।

दयाराम: तौ।

वर्षा: "ठ्रु हान", पसिना आउनु। "ठ्रु " को पहिलो टोन हो भने "हान" को चौथो टोन हो।

दयाराम: ठ्रु हान।

वर्षा: वो तौ ठ्रु हान ल।, मेरो पसिना आयो।

दयाराम: वो तौ ठ्रु हान ल।

वार्तालाप एक

क: वो तौ ठ्रु हान ल।

ख: ना वो मन श्यौ शी यि हुवै।

दयाराम: थकाई लागेको कारण "म माथि चढ्न सक्दिनँ" लाई चिनियाँ भाषामा कसरी भनिन्छ?

वर्षा: वो यौ तिअर फा पु तोंग ल।

दयाराम: वो यौ तिअर फा पु तोंग ल।

वर्षा: वो, म।

दयाराम: वो।

वर्षा: यौ तिअर, अलिकति।

दयाराम: यौ तिअर।

वर्षा: "फा पु तोंग ल"।, माथि चढ्न सक्दिन।

दयाराम: फा पु तोंग ल।

वर्षा: वो यौ तिअर फा पु तोंग ल।

दयाराम: "वो यौ तिअर फा पु तोंग ल"।, थकाई लागेको कारण म माथि चढ्न सक्दिन।

वार्तालाप दुइ

क: तङ तङ वो, वो यौ तिअर फा पु तोंग ल।

ख: हाउ त, पु ट्राउ चि।

वर्षा: दयारामजी, मैले सधैं जिममा व्यायाम गरेको कारण म दुव्ली छु। वो चिङ ठ्राङ छ्यु चेन शन फाङ।

दयाराम: वो चिङ ठ्राङ छ्यु चेन शन फाङ।

वर्षा: वो, म।

दयाराम: वो।

वर्षा: चिङ ठ्राङ, सधैं।

दयाराम:चिङ ठ्राङ।

वर्षा: छ्यु, जानु।

दयाराम: छ्यु।

वर्षा: चेन शन फाङ, जिम।

दयाराम: चेन शन फाङ।

वर्षा: "वो चिङ ठ्राङ छ्यु चेन शन फाङ"।, म सधैं जिम जान्छु।

दयाराम: वो चिङ ठ्राङ छ्यु चेन शन फाङ।

वार्तालाप तीन

क: वो चिङ ठ्राङ छ्यु चेन शन फाङ। नि न?

ख: वो ये श। वो शी ह्वान चो यौ याङ युन तोंग।

क: वो शी ह्वान लेन शी च्यु ट्रोङ।

ख: वो चिङ ठ्राङ योंग फाउ पु चि।

वर्षा: चिङ ठ्राङ, सधैं।

दयाराम: चिङ ठ्राङ ।

वर्षा: "छ्यु चेन शन फाङ"।, जिम जानु।

दयाराम: छ्यु चेन शन फाङ।

वर्षा: वो चिङ ठ्राङ छ्यु चेन शन फाङ।

दयाराम: "वो चिङ ठ्राङ छ्यु चेन शन फाङ"।, म सधैं जिम जान्छु।

वार्तालाप तीन

क: वो चिङ ठ्राङ छ्यु चेन शन फाङ। नि न?

ख: वो ये श। वो शी ह्वान चो यौ याङ युन तोंग।

क: वो शी ह्वान लेन शी च्यु ट्रोङ।

ख: वो चिङ ठ्राङ योंग फाउ पु चि।

वर्षा: "क्वै चाइ चेन ठ्"।, जुट्नु निकै महत्वपूर्ण छ।

दयाराम: क्वै चाइ चेन ठ्।

वर्षा: "क्वै", महंगो। यहाँ त्यसको अर्थ "महत्वपूर्ण" हो।

दयाराम: क्वै।

वर्षा: चाइ। ...मा।

दयाराम: चाइ।

वर्षा: चेन ठ्। "चेन"को पहिलो टोन हो भने "ठ्" को दोश्रो टोन हो। त्यसको अर्थ "निरन्तरता दिनु" हो।

दयाराम: "क्वै चाइ चेन ठ्"। निरन्तरता निकै महत्वपूर्ण छ।

वार्तालाप चार

क: फाउ पु त हाउ ठ्रु ख तो ल।

ख: क्वै चाइ चेन ठ्।

वर्षा: अब आजका पूरै वार्तालाप दोहर्‍याऔं। वो तौ ठ्रु हान ल।

दयाराम: वो तौ ठ्रु हान ल।

वर्षा: ठ्रु हान, पसिना आयो।

दयाराम: ठ्रु हान।

वर्षा: "वो यौ तिअर फा पु तोंग ल"।, म माथि चढ्नसक्दिनँ।

दयाराम: वो यौ तिअर फा पु तोंग ल।

वर्षा: "फा पु तोंग ल"।, माथि चढ्न सक्दिनँ।

दयाराम: फा पु तोंग ल।

वर्षा: "वो चिङ ठ्राङ छ्यु चेन शन फाङ"।, म सधैं जिम जान्छु।

दयाराम: वो चिङ ठ्राङ छ्यु चेन शन फाङ।

वर्षा: चिङ ठ्राङ, सधैं।

दयाराम: चिङ ठ्राङ ।

वर्षा: छ्यु चेन शन फाङ, जिम जानु।

दयाराम: छ्वी चेन शन फाङ।

वर्षा: वो चिङ ठ्राङ छ्यु चेन शन फाङ।

दयाराम: "वो चिङ ठ्राङ छ्यु चेन शन फाङ"।, म सधैं जिम जान्छु।

वर्षा: क्वै चाइ चेन ठ्।

दयाराम: "क्वै चाइ चेन ठ्"।, निरन्तरता निकै महत्वपूर्ण छ।

वर्षा: चेन ठ्, जुट्नु।

दयाराम: चेन ठ्।

वर्षा: क्वै चाइ चेन ठ्।

दयाराम: "क्वै चाइ चेन ठ्"।, निरन्तरता निकै महत्वपूर्ण छ।

वर्षा: अब आजका पूरै वार्तालाप सुन्नुहोस्।

वार्तालाप एक

क: वो तौ ठ्रु हान ल।

ख: ना वो मन श्यौ शी यि हुवै।

वार्तालाप दुइ

क: तङ तङ वो, वो यौ तिअर फा पु तोंग ल।

ख: हाउ त, पु ट्राउ चि।

वार्तालाप तीन

क: वो चिङ ठ्राङ छ्यु चेन शन फाङ। नि न?

ख: वो ये श। वो शी ह्वान चो यौ याङ युन तोंग।

क: वो शी ह्वान लेन शी च्यु ट्रोङ।

ख: वो चिङ ठ्राङ योंग फाउ पु चि।

वार्तालाप चार

क: फाउ पु त हाउ ठ्रु ख तो ल।

ख: क्वै चाइ चेन ठ्।

वर्षाः अब चिनियाँ संस्कृतिबारे केही जानकारी।

दयाराम: पहाड चढ्नाले शारीरिक व्यायाम हुनुका साथै मानिसहरुको भावनालाई उत्प्रेरित पनि गर्नसक्छ। चीनमा पहाड चढ्ने धेरै शौखिनहरु छन्। सप्ताहान्त अथवा विदामा केही साथीहरु अथवा सहकर्मीहरुसँगै पहाड चढ्ने कुराले व्यायाम गर्नुका साथै उनीहरुबीचको मित्रतालाई बढाएको छ। चीनको परम्परागत पात्रोका अनुसार, हरेक वर्षको नवौं महिनाको नवौं दिन चीनको ठ्रोंग याङ चे दिवस हो। पूरातनकालदेखि चीनमा यस दिवसमा पहाड चढ्ने प्रचलन छ। त्यसै कारणले छुंग याङ चे दिवसलाई "माथि चढ्ने दिवस" भनिएको छ।

वर्षा: श्रोता-मित्रहरु आजको पाठ यहीं पूरा हुन्छ। अन्तमा तपाईलाई एउटा सानो प्रश्नः निरन्तरता निकै महत्वपूर्ण छ भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

दयाराम: यस प्रश्नको उत्तर तपाईं हाम्रो ठेगाना Nepali service, CRI-6,China Radio International, P.O. Box 4216,Beijing.P.R. China वा सी.आर.आई.पोष्ट नँ.-405 काठमाडौं नेपालमा पठाउन सक्नुहुन्छ।

वर्षाः हाम्रो कार्यक्रम फेरि सुन्नका लागि https://nepal.cri.cn मा लग गर्नुहोला। कार्यक्रमको बारेमा अरु बढी थाहा पाउनका लागि हाम्रो वेभ-साइट हेर्नुहोस्। नमस्कार म वर्षाको, चाई चेन।

दयारामः म दयारामको पनि नमस्कार। चाई चेन।

जानकारी तथा लेखहरु
सुझाउ