चीनका प्रान्तीय स्तरका प्रशासनिक एकाइहरु
          चीनमा 23 वटा प्रान्त, 5 वटा स्वायत्त प्रदेश, 4 वटा केन्द्र शासित शहर र 2 वटा विशेष प्रशासनिक क्षेत्र छन्। त्यसमध्ये 5 वटा स्वायत्त प्रदेश भित्री मंगोलिया स्वायत्त प्रदेश, सिन च्याङ्ग युगुर स्वायत्त प्रदेश, क्वाङ्ग सि च्वाङ्ग जातीय स्वायत्त प्रदेश, निङ्ग स्या ह्वी जातीय स्वायत्त प्रदेश र तिब्बत स्वायत्त प्रदेश हुन्। यी 4 वटा केन्द्र शासित शहर यस प्रकार छन: पैचिङ्ग, शाङ्गहाई, थ्येनचिन र छोङ्ग छिङ्ग। चीनमा हंगकंग र मकाउ गरी 2 वटा विशेष प्रशासनिक क्षेत्र छन्।