चीनको खनिज पदार्थ सम्बन्धी श्रोत
           चीनमा खेती, वनस्पति, घाँसे मैदानलगायत विविध प्रकारका भूभाग रहेका छन्। विविध खनिज पदार्थका पर्याप्त भण्डारहरु पनि चिनियाँ भूमिमा रहेका छन्। सन् 2007सम्म चीनमा जम्मा गरी एक सय एकहत्तर जातका खनिज पदार्थ पत्ता लगाइएको छ। ती मध्ये एक सय अन्ठाउन्न किसिमका खनिज पदार्थको निहित मात्रा स्पष्ट रुपमा पत्ता लगाइएको छ। तीमध्ये दुर्लभ भूतत्व, प्लास्टर स्टोन, वेनेटियम, टिटेनियम, टेनटालम, वोल्फ्राम, बेनटोनाइट, ग्रेफाइट, मिराबिलिट, बारिट, म्याग्नेसाइट, आन्टिमोनी आदि खनिज पदार्थ विश्वमा पहिलो स्थानमा परेका छन्। हालसम्म जानकारीमा आएअनुसार, चीनका खनिज पदार्थका श्रोतहरु भएका क्षेत्रहरु यस प्रकार छन: पेट्रोल र प्राकृतिक ग्याँस मुख्यतः उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व र उत्तरी चीनमा। कोइला खानी उत्तरी चीनमा। उत्तर-पूर्व, उत्तरी चीन र दक्षिण-पश्चिममा मुख्यतः फलामका खनीहरु र दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, पूर्वी चीनमा मुख्यतः तामाका खानी।