स्वास्थ्य क्वारेन्टाइन सम्बन्धी केही जानकारी

  जन गणतन्त्र चीनको स्वास्थ्य क्वारेन्टाइन कार्यालय जन गणतन्त्र चीनको राज्य परिषद्‍व्दारा अधिकार प्रदत्त, वैदेशिक सम्पर्कमा स्वास्थ्य क्वारेन्टाइन सम्बन्धी कानूनको पालना गर्ने संस्था हो। त्यो कार्यालय तथा त्यस मातहतका विभिन्न ठाउँका सीमा-स्वास्थ्य क्वारेन्टाइन कार्यालयहरु बाहिरका लागि खुला हुने सीमावर्ती नाकाहरुमा कानून बमोजिम आउने-जानेहरुको स्वास्थ्य क्वारेन्टाइन मार्फत जाँच गर्दछन् र भन्सार कार्यालयले स्वास्थ्य क्वारेन्टाइन कार्यालयद्वारा सही गरिएको विशिष्ट सामान अनुमति-पत्र हेरेर नै छोडिदिन्छन्।

         भित्र आउने र बाहिर जाने पर्यटक तथा कार्यकर्ताहरुले सरुवा रोग पैलाउनसक्ने सम्भावना देखिने खालका भारी तथा माल-सामान साथमा लैजाँदा वा चेक गर्न चाहँदा स्वास्थ्य क्वारेन्टाइन गर्न स्वीकार्नुपर्छ। स्वास्थ्य क्वारेन्टाइन कार्यालयले रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएका अथवा सरुवा रोगले प्रभावित भएका विभिन्न खाद्य-पदार्थ, पेय-पदार्थ तथा जल-द्रव्य आदिको स्वास्थ्यमूलक कार्बाही गर्नुपर्छ वा तिनलाई नष्ट गर्नुपर्छ, साथै

         स्वास्थ्यमूलक कारबाही गरिएको सम्बन्धी प्रमाण-पत्र पनि दिनुपर्छ। भन्सार कार्यालयले त्यस्तो प्रमाण-पत्र हेरेर नै आवश्यक कार्बाही अघि बढाउँछन्।

          एलो फिबरग्रस्त क्षेत्रबाट आएका यात्रुहरुले चीनभित्र प्रवेश गर्दा स्वास्थ्य क्वारेन्टाइन कार्यालय समक्ष एलो फिबर बिरोधी इनोक्युलेट लिइएको प्रभावकारी प्रमाण-पत्र देखाउनुपर्छ। अन्यथा स्वास्थ्य क्वारेन्टाइन कार्यालयले सम्बन्धित यात्रुलाई रोगग्रस्त क्षेत्रबाट बाहिर गएको बेलादेखि हिसाब गरी छ दिनसम्म परीक्षणका लागि नियन्त्रणमा राख्न पाउँछ अथवा रोग निवारण सम्बन्धी इनोक्युलेट दिनुका साथै एलो फिबर बिरोधी इनोक्युलेट लिइने प्रमाण-पत्र लागू नहोउन्जेलसम्म परीक्षणका लागि नियन्त्रणमा राख्नसक्छ।

         भित्र आउने र बाहिर जाने सवारी साधन, मानिस, खाद्य-पदार्थ, खाने पानी तथा अन्य सरसामान र रोगको माध्यम हुनसक्ने कीरा-फट्याँग्रा एवम् वन्य-जन्तुहरु सबै नै सरुवा रोग सम्बन्धी अनुगमनका पात्र हुन्।

          स्वास्थ्य क्वारेन्टाइन कार्यालय एड्स रोग, यौन रोग, कुष्ठ रोग, मानसिक विकार वा क्षयरोग लागेका विदेशीलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने गर्दछ।